Logiessubsidie

Een subsidie aanvragen voor investeringen in je logies? Ontdek welke werken en uitgaven in aanmerking komen voor de logiessubsidie van Toerisme Vlaanderen.

Jouw contactpersoon

Een accommodatie van hoge kwaliteit tilt het toerisme in Vlaanderen naar een hoger niveau. Zo bezorg je je gasten een onvergetelijk verblijf, waardoor ze graag willen terugkomen. Toerisme Vlaanderen helpt je en investeert mee in de verdere uitbouw van toeristische logies in Vlaanderen.

Wie komt in aanmerking voor de logiessubsidie?

Is je verblijf erkend volgens het Vlaamse Logiesdecreet? Dan kun je een subsidie aanvragen voor enkele gerichte investeringen in je logies.

Waarvoor kan je een logiessubsidie aanvragen?

De exacte oproep en indientermijn voor een logiessubsidie in 2023 liggen nog niet vast. Ook de thema’s en werken waarvoor we een logiessubsidie zullen geven, zijn nog niet bekend.

De nieuwe oproep zal sowieso bekend gemaakt worden op deze webpagina en in onze sectornieuwsbrief, waar je je hier voor kan inschrijven.

Je subsidie aanvragen: stap voor stap

Aanvraagperiode afgesloten

Elk jaar is er een subsidieoproep. Momenteel kan je geen subsidie aanvragen.

Ondervind je problemen bij het aanmelden? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Infolijn via het gratis nummer 1700.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen
Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies voor erkende toeristische logiezen voor de oproep 2021

Download

Handleiding: Hoe vraag ik online een subsidie aan voor mijn logies
Handleiding: investeringssubsidies voor erkende toeristische logiezen in 2021
Overzicht: toegekende logiessubsidies 2021