Wetgeving en decreten

Bij Toerisme Vlaanderen volgen we een wetgevend kader om het toerisme verder duurzaam te ontwikkelen. Dat doen we aan de hand van overheidsdecreten.
Mensen vergaderen aan een ronde tafel. Bovenaanzicht.
Bij Toerisme Vlaanderen ondersteunen we de toeristische sector op verschillende manieren. Sommige daarvan zijn vastgelegd in decreten. Die overheidsbesluiten vormen het wettelijke kader van onze ondersteuning.
Man loopt in wandelgang van hotel of hostel.

Het Vlaamse Logiesdecreet

Het Vlaamse Logiesdecreet legt de regels en voorwaarden vast voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid, kwaliteit en comfort staan daarbij centraal. Voor elk type logies gelden dezelfde basisnormen voor brandveiligheid, verzekeringen en hygiëne. Daarnaast moet elke accommodatie ook voldoen aan enkele specifieke uitbatingsnormen die verschillen naargelang het type logies in kwestie.

Vrouw en kind met syndroom van Down genieten in het zwembad.

Toerisme voor Allen Decreet

Bij Toerisme Vlaanderen werken we aan het verlagen van de vakantiedrempel. Zo geven we iedereen alle kansen om op vakantie te gaan. Dat geldt zeker voor enkele specifieke doelgroepen, zoals jongeren, kansarmen en mensen met een beperking. Het Toerisme voor Allen-decreet omvat de wettelijke richtlijnen voor de erkenning van vakantiecentra en verenigingen die sociaal toerisme ontvangen of organiseren.