Decreet Iedereen Verdient Vakantie

Iedereen heeft recht op rust, vrije tijd en vakantie. Dat zegt artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Maar in de praktijk wordt dat universele recht niet altijd waargemaakt.
Iedereen Verdient Vakantie-decreet

Jouw contactpersoon

Heel wat mensen krijgen te maken met obstakels die ze niet zelfstandig kunnen overwinnen wanneer ze met vakantie of op uitstap willen. Zulke obstakels noemen we vakantiedrempels. Een heel belangrijke drempel is armoede.

Om daar iets aan te doen, keurde het Vlaams Parlement op 29 juni 2022 het Iedereen verdient vakantie-decreet goed. Dat moet ervoor zorgen dat élke Vlaming zijn of haar recht op vakantie ten volle kan beleven

Aan de basis van het decreet ligt een charter. Organisaties en bedrijven die het charter ondertekenen, worden partners in het Iedereen Verdient Vakantie-netwerk en kunnen dit partnerschap uitdragen. Ze kunnen dan aanspraak maken op subsidies waarmee ze het recht op vakantie voor iedereen in de praktijk kunnen helpen brengen. 

3 speerpunten

Het decreet heeft 3 speerpunten:

  1. Het wil organisaties versterken die vakanties organiseren voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Het decreet legt uit hoe ze daarvoor erkend kunnen worden en subsidies kunnen aanvragen. 
  2. Het wil organisaties versterken die mensen in armoede naar het vakantieaanbod toe leiden. Zoals de Rap op Stap-kantoren: laagdrempelige reisbemiddelingskantoren voor mensen met een beperkt budget. Het decreet maakt duidelijk hoe ze een erkenning kunnen aanvragen en subsidies kunnen ontvangen. 
  3. Het maakt subsidies mogelijk voor (meerjarige) projecten die het recht op vakantie mee helpen te realiseren.

Wil je meer weten over de erkenningen en subsidiëring, download en lees de brochure hieronder of klik onderaan deze pagina door.