Wetgeving en decreten

Bij Toerisme Vlaanderen volgen we een wetgevend kader om het toerisme verder duurzaam te ontwikkelen. Dat doen we aan de hand van overheidsdecreten.
Mensen vergaderen aan een ronde tafel. Bovenaanzicht.
Bij Toerisme Vlaanderen ondersteunen we de toeristische sector op verschillende manieren. Sommige daarvan zijn vastgelegd in decreten. Die overheidsbesluiten vormen het wettelijke kader van onze ondersteuning.