Het Vlaamse Logiesdecreet

Ontdek de regels en voorwaarden waaronder je logies mag verhuren aan toeristen in Vlaanderen en hoe je een erkenning en comfortclassificatie kan aanvragen voor je logies.
Man loopt in wandelgang van een hotel of hostel.

Jouw contactpersoon

Logies verhuren aan toeristen

Laat je toeristen tegen betaling overnachten? Dan moet je accommodatie aangemeld worden bij Toerisme Vlaanderen en voldoen aan enkele basisvereisten voor veiligheid en kwaliteit. Denk maar aan brandveiligheid, verplichte verzekeringen en standaarden voor hygiëne en comfort. Die spelregels zijn in Vlaanderen vastgelegd door het Vlaamse Logiesdecreet. De regelgeving bevat algemene basisvoorwaarden, naast specifieke uitbatingsnormen per type logies of accommodatie.

Hoe werkt het logiesdecreet?

Elk logies waar je toeristen tegen betaling te slapen legt, moet aangemeld worden bij Toerisme Vlaanderen en voldoen aan dezelfde basisnormen voor brandveiligheid, comfort en kwaliteit.  

Gebruik je in de promotie van je verblijf een beschermde benaming, dan moet je logies daarnaast voldoen aan de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van die benaming. Zo weten je bezoekers welke diensten en voorzieningen ze mogen verwachten. Het logiesdecreet bevat de volgende beschermde benamingen: hotel, B&B, vakantiewoning, hostel, jeugdverblijf, camping, vakantiepark en camperterrein. 

Niet alleen professionele uitbaters (zoals hotels en campings) moeten aan het logiesdecreet voldoen. Ook als je als bijverdienste iemand te slapen legt (bijvoorbeeld via een internetplatform zoals Airbnb of als vakantiewoning via een verhuurkantoor), gelden deze regels.

Verplichte aanmelding en vrijwillige erkenning

Je moet elke vorm van betalend logies verplicht aanmelden. Dat kan eenvoudig online, via het uitbatersportaal

De vroegere toeristische vergunningsplicht is sinds 2017 afgeschaft. Je kan wel nog een vrijwillige erkenning voor je logies aanvragen, al dan niet met een sterren- of comfortclassificatie.

Uitbatingsnormen

Naast de basisnormen moet je logies voldoen aan een aantal algemene uitbatingsnormen of exploitatienormen. Die verschillen naargelang het logies dat je uitbaat. Het logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in 3 categorieën: kamergebonden logies , terreingebonden logies en jeugdverblijven. Voor elk van deze 3 categorieën gelden enkele algemene uitbatingsnormen of exploitatienormen.

Voldoet jouw verblijfsaccommodatie aan de normen van één van de 3 categorieën? Dan mag je ze officieel uitbaten als ‘logies’. Als uitbater kies je zelf onder welke categorie je je logies indeelt, in functie van de kenmerken van je verblijf.

Gebruik je in de promotie van je verblijf een beschermde benaming, dan moet je logies daarnaast voldoen aan de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van die benaming. Zo weten je bezoekers welke diensten en voorzieningen ze mogen verwachten. Het logiesdecreet bevat de volgende beschermde benamingen: hotel, B&B, vakantiewoning, hostel, jeugdverblijf, camping, vakantiepark en camperterrein. 

Erkenning van je logies

Voldoe je aan bovenstaande uitbatingsnormen? Dan kun je vrijwillig ook een erkenning aanvragen voor je logies. Die is trouwens gratis. Eén van onze logiesadviseurs van Toerisme Vlaanderen komt dan bij je langs voor een bezoek en een adviesgesprek. je kan zowel een erkenning aanvragen als logies als met één of meer van de beschermde benamingen. Heb je je erkenning te pakken? Dan mag je het erkenningsschild van je type logies voeren - ook op je website en op drukwerk. De officiële erkenning geeft ook toegang tot andere voordelen, zoals logiessubsidies en het toegankelijkheidslabel

Samen met de erkenning kan je ook een sterrenclassificatie of comfortclassificatie krijgen voor je logies.

Controle en sancties

Zorg ervoor dat je steeds in orde bent met je wettelijke verplichtingen, zoals de aanmelding, de basisnormen en de uitbatingsvoorwaarden. Uitbaters die niet voldoen aan de voorwaarden of die een foutieve sterrenclassificatie voeren, lopen het risico op een administratieve geldboete die kan oplopen tot 25.000 euro. Bij Toerisme Vlaanderen sturen we geregeld controleurs op pad voor steekproeven. Zo zorgen we voor de correcte naleving van alle regels, als onderdeel van onze visie op veilig en toekomstgericht toerisme.

Vrijstelling van logiesdecreet

De regels van het logiesdecreet gelden niet voor:

  • logies waar je gratis mag overnachten,
  • logies dat je alleen aan familie, vrienden en kennissen verhuurt (maar nergens promoot),
  • tijdelijke evenementencampings (max. 75 dagen per jaar),
  • jeugdbewegingskampen (Scouts, Chiro, FOS, …) op kampterreinen (max. 75 dagen per jaar),
  • tijdelijk kamperen door georganiseerde groepen onder begeleiding (max. 75 dagen per jaar),
  • tijdelijk overnachten in of naast jeugdlokalen door georganiseerde jeugdgroepen onder begeleiding (max. 60 dagen per jaar),
  • paalkampeerterreinen (geregeld in Bos- en Natuurdecreet).

Het logiesdecreet laat zich verder ook niet in met de andere regels of vereisten waar je logies wettelijk aan moet voldoen - zoals ruimtelijke ordening of je fiscale verplichtingen. De controle op die normen gebeurt niet door Toerisme Vlaanderen, maar door andere overheidsinstanties.

Twijfel je of met jouw verblijf onder het logiesdecreet valt? Neem contact op met ons. 

Basisregister Vlaams logiesaanbod

In het logiesregister vind je alle logies die aangemeld of erkend zijn. Je vindt er terug welke logies er bestaan in een bepaalde gemeente of provincie. Je kunt ook logies opzoeken per categorie (zoals hotel, camping of vakantiewoning) of per status (aangemeld of erkend). Vanwege privacyredenen vind je in het basisregister geen gegevens terug over de uitbater van een bepaalde accommodatie.

Logiessubsidie

Erkende logies kunnen een subsidie aanvragen voor verschillende werken en aankopen, zoals het investeren in toegankelijke infrastructuur of de locatie kind-en familievriendelijk maken. Lees alle details op onze overzichtspagina.

Regelgeving en modeldocumenten

Ben je op zoek naar een specifiek document in verband met het logiesdecreet of naar de integrale teksten van de wetgeving? Wij verzamelden voor jou alle teksten van het logiesdecreet, de uitvoeringsbesluiten, de ministeriële besluiten en alle modeldocumenten en -attesten samen op één overzichtelijke pagina.