Logiessubsidie

Een subsidie aanvragen voor investeringen in je logies? Ontdek welke werken en uitgaven in aanmerking komen voor de logiessubsidie van Toerisme Vlaanderen.

Jouw contactpersoon

Een logies van hoge kwaliteit tilt het toerisme in Vlaanderen naar een hoger niveau. Zo bezorg je je gasten een onvergetelijk verblijf, waardoor ze graag willen terugkomen. Toerisme Vlaanderen helpt je en investeert via haar logiessubsidies mee in de verdere uitbouw van toeristische logies in Vlaanderen.

Wie komt in aanmerking voor de logiessubsidie?

Waarvoor kan je een logiessubsidie aanvragen?

Jeugdverblijven

 • Energiebesparende werken en aankopen (enkel in het geval van renovatie en vernieuwbouw, NIET in het geval van nieuwbouw)

  Subsidiepercentage: 40%

  • Subsidie-enveloppe: 1 100 000 euro
   • dak-, zoldervloer-, spouwmuur-, buitenmuur-, binnenmuur-, vloer-, of kelderisolatie met een U-waarde van maximaal 0,24 W/m²K (uitsluitend het isolatiemateriaal en de plaatsing hiervan komen in aanmerking! )
   • isolatie van leidingen
   • beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1 W/m²K
   • raamprofielen en hoogrendementsbeglazing met een U-waarde van maximaal 1,5 W/m²K
   • buitendeuren en -poorten, met inbegrip van het kader, met een U-waarde van maximaal 2 W/m²K
   • een warmtepomp van het type geothermisch, lucht/lucht, lucht/water of hybride lucht/water (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
   • een warmtepompboiler (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
   • een zonneboiler (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
   • een warmte-krachtkoppelingsinstallatie op biomassa (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
   • een ventilatiesysteem type A, B, C of D (op voorwaarde dat het geplaatst wordt in een gebouw of ruimte waar nog geen ventilatiesysteem aanwezig is en waar na renovatie nog fossiel verwarmd wordt)
 • Werken en aankopen die nodig zijn om te voldoen aan de specifieke brandveiligheidsnormen van het Logiesdecreet. De noodzaak van deze werken en aankopen blijkt uit een controleverslag van de bevoegde hulpverleningszone. Dit brandveiligheidsverslag moet je toevoegen aan de subsidieaanvraag.

  Subsidiepercentage: 60%

  • Subsidie-enveloppe: 650 000 euro

Alle andere logies

 • Energiebesparende werken en aankopen (enkel in het geval van renovatie en vernieuwbouw, NIET in het geval van nieuwbouw)

   Subsidiepercentage: 40%

  • Subsidie-enveloppe: 2 250 000 euro
   • dak-, zoldervloer-, spouwmuur-, buitenmuur-, binnenmuur-, vloer-, of kelderisolatie met een U-waarde van maximaal 0,24 W/m²K (uitsluitend het isolatiemateriaal en de plaatsing hiervan komen in aanmerking! )
   • isolatie van leidingen
   • beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1 W/m²K
   • raamprofielen en hoogrendementsbeglazing met een U-waarde van maximaal 1,5 W/m²K
   • buitendeuren en -poorten, met inbegrip van het kader, met een U-waarde van maximaal 2 W/m²K 
   • een warmtepomp van het type geothermisch, lucht/lucht, lucht/water of hybride lucht/water (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
   • een warmtepompboiler (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
   • een zonneboiler (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
   • een warmte-krachtkoppelingsinstallatie op biomassa (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
   • een ventilatiesysteem type A, B, C of D (op voorwaarde dat het geplaatst wordt in een gebouw of ruimte waar nog geen ventilatiesysteem aanwezig is en waar na renovatie nog fossiel verwarmd wordt)

Niet-subsidiabele kosten

 • Werken en aankopen waarvoor al eerder een logiessubsidie werd toegekend door Toerisme Vlaanderen
 • Private gedeelten van het logies die niet toegankelijk zijn voor de logerende toeristen
 • Restaurants, cafés en eet- en drankgelegenheden die toegankelijk zijn voor een ruimer publiek dan de logerende toeristen
 • Aankopen en werken die zijn uitgevoerd voor de datum van de subsidieaanvraag
 • Recupereerbare btw

Maximale subsidie?

 • Voor jeugdverblijven: 150 000 euro per erkend jeugdverblijf
 • Voor alle andere logies: 100 000 euro per erkend logies

Als de voorziene subsidie-enveloppe ontoereikend blijkt voor de ingediende aanvragen, wordt het vermelde subsidiepercentage verminderd in functie van de voorziene enveloppe (en worden alle toe te kennen logiessubsidies herberekend).

Je subsidie aanvragen: stap voor stap

Van 15 maart tot en met 21 juli 2024 kun je als erkend logies of jeugdverblijf een subsidieaanvraag indienen

Ondervind je problemen bij het aanmelden? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Infolijn via het gratis nummer 1700.

Regelgeving

Ministerieel Besluit 27 februari 2024 tot nadere bepaling van de voorwaarden voor de investeringssubsidies aan erkende toeristische logiezen voor de oproep 2024
Ministerieel Besluit 22 maart 2023 tot nadere bepaling van de voorwaarden voor de investeringssubsidies aan erkende toeristische logiezen voor de oproep 2023
Besluit Vlaamse Regering 13 januari 2023 tot vaststellingen van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Handleidingen

Handleiding: logiessubsidieoproep 2024
Handleiding: logiessubsidieoproep 2023
Handleiding: Hoe vraag ik online een subsidie aan voor mijn logies