Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies

Je vrijwillige, gratis officiële erkenning aanvragen voor kamergebonden logies? Ontdek de openings- en uitbatingsvoorwaarden.
Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies

Jouw contactpersoon

Bied je zogeheten kamergebonden logies aan voor toeristen in Vlaanderen, zoals een hotel, B&B of andere soort overnachting in een gebouw? Dan moet je voldoen aan een aantal algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden. Die vormen een minimale kwaliteitsgarantie voor je gasten - en dus ook voor jou als uitbater. Het verschil met je concurrenten maak je daarna zelf met extra comfort en je persoonlijke aanpak. Ontdek het beknopte overzicht van de minimumvereisten voor kamergebonden logies.

Algemene voorwaarden en vereisten

Elke verhuureenheid (bijvoorbeeld een kamer, vakantiewoning of bed in een slaapzaal) moet vrij van gebreken zijn, en al je voorzieningen moeten werken zoals het hoort. Bovendien bied je je kamergebonden logies op een waarheidsgetrouwe manier aan op de toeristische markt.

Slaapkamers

De slaapkamers in je logies hebben minimaal dit basiscomfort:

  • bed met matras en hoofdkussen per slaapplaats
  • voldoende elektrische verlichting en verluchting
  • verduistering (bijv. overgordijnen)
  • plaats om kleding op te bergen
  • vrij stopcontact per verhuureenheid of slaapruimte

Badkamer en toilet

De sanitaire voorzieningen bevinden zich in afsluitbare ruimtes. Logerende toeristen vinden er minstens een:

  • bad of douche met warm water
  • wastafel met minstens koud water
  • wastafelspiegel met vrij stopcontact
  • toilet
  • vuilbakje

Verplichte mededeling van contactgegevens en informatie

Elke toerist die bij je overnacht, krijgt minstens de naam en contactgegevens van jou als uitbater of de verantwoordelijke. Hetzelfde geldt voor de contactgegevens van Toerisme Vlaanderen. Daarbij hoort ook informatie over de rol van Toerisme Vlaanderen als regelgevende instantie, informatiecentrum en klachtencontactpunt voor toeristische logies.

Gebruik van beschermde benamingen

Wil je een beschermde benaming gebruiken voor jouw logies? Dan moet je accommodatie voldoen aan de bijkomende uitbatingsnormen die horen bij de specifieke benaming. In de categorie van kamergebonden logies zijn er 4 beschermde benamingen.

Gebruik je geen beschermde benaming? Dan kun je nog steeds vrijwillig een overkoepelende erkenning als logies aanvragen.

Goed om weten

De gedetailleerde, rechtsgeldige voorschriften lees je in de volledige openings- en uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies. Naast de specifieke voorwaarden voor jouw type kamergebonden logies moet je accommodatie uiteraard ook voldoen aan de basisnormen voor logies

Twijfel je aan de categorisering van jouw logies? Neem dan zeker ook een kijkje op de pagina met uitbatingsvoorwaarden voor terreingebonden logies. Het logiesdecreet geeft je heel wat flexibiliteit om zelf te beslissen in welke categorie jouw logies past.

Regelgeving

Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies (Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies)