Logiesonderzoek

logies hotelkamer

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen en Westtoer stuurden in samenwerking met de stedelijke en provinciale toeristische diensten een grote bevraging uit naar de logiessector, om een vinger aan de pols te houden. Wat is de jaarbalans van de sector? Hoe staat het met de tewerkstelling? Wordt er veel geïnvesteerd in duurzaamheid en welke acties doen uitbaters al? Wat zijn de vooruitzichten voor het komende jaar?

Logiesbevraging 18 januari - 11 februari 2024

De vierde logiesbevraging vond plaats in de winter 2024.

De jaarbalans 2023 is vrij positief. 47% van de aanbieders konden 2023 met winst afsluiten. Een groot verschil met 2021, toen slechts 21% aangaf winst geboekt te hebben. De uitbaters kijken ook positief naar 2024. 55% verwacht winst te kunnen maken.
De belangrijkste online boekingskanalen waarop de Vlaamse aanbieders hun logies in de markt zetten zijn de eigen website (of die van de keten) Booking.com en Airbnb.  Langs deze kanalen kwamen in 2023 ook de meeste boekingen binnen. 
 
De Vlaamse logiessector zet sterk in op duurzame investeringen. Vooral verlichting, isolatie en afvalbeleid zijn de drie categoriën waarvoor de meeste inspanningen reeds gedaan zijn. In de toekomstige investeringen staat energiebeheer centraal. 
 
Benieuwd naar meer resultaten van de logiesbevraging? Raadpleeg deze en nog veel meer conclusies via een interactief rapport waarin je met filters en selectieknoppen een gedetailleerde weergave krijgt van de gewenste cijfers.

 

Logiesbevraging 17 januari - 11 februari 2022

De derde logiesbevraging liep van 17 januari tot en met 11 februari 2022. De enquête peilde naar de status van de logiessector en de impact van corona op de jaarbalans, het personeelsbeleid en de investeringen. Deze keer werd ook gepeild naar de investeringen rond duurzaamheid en naar de vooruitzichten voor 2022. Op het moment van de bevraging was 81% van de logies actief open (of in jaarlijks verlof). 10% was gesloten maar opent later dit jaar en 7% was gedeeltelijk gesloten (logies of recagedeelte). De belangrijkste redenen voor deze (tijdelijke) sluiting zijn economisch: te weinig vraag of niet rendabel door de geldende maatregelen.

Voor 2022 voorziet 38% van de logiesuitbaters winst te maken, 11% denkt uit te komen op een negatief resultaat en 51% verwacht in 2022 voldoende omzet te halen om de kosten te dekken.

Benieuwd naar meer resultaten? Raadpleeg deze en nog veel meer conclusies via een interactief rapport waarin je met filters en selectieknoppen een gedetailleerde weergave krijgt van de gewenste cijfers.

Eerdere onderzoeken

Tijdens corona werden een aantal logiesbevragingen georganiseerd om de impact van de corona-crisis op de sector te monitoren. Deze eerdere onderzoeken vind je hieronder terug.