Erkenning als sociaal-toeristische organisatie

Hoe vraag je een erkenning als sociaal-toeristische organisatie aan bij Toerisme Vlaanderen? Een overzicht van de voorwaarden.
Subsidies voor sociaal-toeristische verenigingen

Jouw contactpersoon

Geoffrey Carpentier
Geoffrey Carpentier
Netwerkverbinder Iedereen Verdient Vakantie
Organiseer je met je organisatie sociaal toerisme dat zich richt op kinderen en gezinnen die in kansarmoede leven? Dan kun je voor 15 oktober een erkenning aanvragen als sociaal-toeristische organisatie. Met dat label kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning van je werking.

Wie kan erkend worden als sociaal-toeristische organisatie?

Elke private rechtspersoon (bv. een vereniging of stichting) die voor een rechtstreekse financiële ondersteuning zorgt om de vakantie van mensen die in armoede leven, mogelijk te maken, kan een aanvraag tot erkenning als sociaal-toeristische organisatie indienen bij Toerisme Vlaanderen. Om erkend te kunnen worden, moet je vereniging voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden.

Je erkenning blijft geldig zolang je voldoet aan de bepalingen van het wettelijke decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
 

Erkenningsvoorwaarden voor een sociaal-toeristische organisatie

Om erkend te worden als sociaal-toeristische organisatie, moet je 9 voorwaarden vervullen of taken uitvoeren:

 • Je ondertekent het charter ‘Iedereen Verdient Vakantie’
 • Het is een kerntaak van je organisatie om vakanties te organiseren voor mensen met een vakantiedrempel.
 • Je bent actief in de verschillende onderdelen van de vakantieketen.
 • Je hebt een open aanbod (niet alleen voor eigen leden dus).
 • Je verzamelt extra privémiddelen om de vakanties mogelijk te maken.
 • Je zorgt voor een degelijk financieel beheer.
 • Je hebt een vrijwilligerswerking.
 • Je maatschappelijke zetel en je secretariaat bevinden zich in Vlaanderen of Brussel.
 • Je hebt een bovenlokale werking en organiseert al minstens 2 jaar na elkaar vakanties voor mensen met een vakantiedrempel.

   

Hoe vraag je je erkenning als sociaal-toeristische organisatie aan?

Voldoet je organisatie aan de negen erkenningsvoorwaarden hierboven? Dan kan je vanaf 28 augustus 2023 tot 15 oktober 2023 een erkenning aanvragen via ons digitaal loket.

Nadat we je aanvraag ontvangen hebben, beslist de CEO over de erkenning van je aanvraag. Ten laatste op 15 november 2023 ontvang je per aangetekende brief en e-mail de beslissing.