Erkenning als sociaal-toeristische organisatie

Hoe vraag je een erkenning als sociaal-toeristische organisatie aan bij Toerisme Vlaanderen? Een overzicht van de voorwaarden.
Subsidies voor sociaal-toeristische verenigingen

Jouw contactpersoon

Geoffrey Carpentier
Geoffrey Carpentier
Netwerkverbinder Iedereen Verdient Vakantie
Organiseer je met je organisatie sociaal toerisme dat zich richt op kinderen en gezinnen die in kansarmoede leven? Dan kun je een erkenning aanvragen als sociaal-toeristische organisatie. Met dat label kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning van je werking.

Wie kan erkend worden als sociaal-toeristische organisatie?

Elke organisatie die hoofdzakelijk bezig is met het organiseren van vakanties voor mensen met een maatschappelijke kwetsbaarheid kan een aanvraag tot erkenning als sociaal-toeristische organisatie indienen bij Toerisme Vlaanderen. Om erkend te kunnen worden, moet je vereniging voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden.

Je erkenning blijft geldig zolang je voldoet aan de bepalingen van het wettelijke decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
 

Erkenningsvoorwaarden voor een sociaal-toeristische organisatie

Om erkend te worden als sociaal-toeristische organisatie, moet je 9 voorwaarden vervullen of taken uitvoeren:

 • Je ondertekent het charter ‘Iedereen Verdient Vakantie’
 • Het is een kerntaak van je organisatie om vakanties te organiseren voor mensen met een vakantiedrempel.
 • Je bent actief in de verschillende onderdelen van de vakantieketen.
 • Je hebt een open aanbod (niet alleen voor eigen leden dus).
 • Je verzamelt extra privémiddelen om de vakanties mogelijk te maken.
 • Je zorgt voor een degelijk financieel beheer.
 • Je hebt een vrijwilligerswerking.
 • Je maatschappelijke zetel en je secretariaat bevinden zich in Vlaanderen of Brussel.
 • Je hebt een bovenlokale werking en organiseert al minstens 2 jaar na elkaar vakanties voor mensen met een vakantiedrempel.

   

Hoe vraag je je erkenning als sociaal-toeristische organisatie aan?

Voldoet je organisatie aan de 9 erkenningsvoorwaarden hierboven? Dan kan je een erkenning aanvragen via ons digitaal loket.

Nadat we je aanvraag ontvangen hebben, beslist de CEO over de erkenning van je aanvraag. Ten laatste 30 dagen na ontvangst van je aanvraag, brengen we je per e-mail op de hoogte van de beslissing. 

Erkende sociaal-toeristische organisaties

Deze sociaal-toeristische organisaties zijn op 1 maart 2024 erkend:

 • A Place To Live vzw
 • AJOK vzw
 • Akindo vzw
 • BIZON vzw 
 • Briek
 • Brussels Ouderenplatform
 • De Dorpel
 • De Jonge Wolven
 • De Stroom
 • Diggie
 • Duinen-Heide
 • Dyade vzw
 • Educatief Jeugdcentrum De Palmboom
 • Fiola
 • Gandalf
 • Gezinsactiviteitencentrum Het Balanske
 • Habbekrats
 • Horizont vzw
 • Joetz
 • Kompas
 • LEJO
 • Oranje vzw
 • Ouni
 • Pagadderke vzw
 • Pirlewiet vzw
 • PSC Open Huis
 • Resett
 • Rodekruisvakanties vzw - Wow Kampen
 • Samana vzw
 • Sogeha vzw
 • Stapje in de wereld 
 • Tumult vzw
 • Villa Max vzw
 • Vitaal vzw
 • VOC Opstap
 • Vriendschap zonder grenzen
 • vzw Kadee 
 • Westhoek Vrijetijd Anders - Metgezel