Subsidies voor bemiddelingskantoren voor sociaal toerisme

Ontdek welke subsidies Toerisme Vlaanderen voorziet voor bemiddelingskantoren voor sociaal toerisme.
mama met kind op reuzenrad

Jouw contactpersoon

Erkende bemiddelingskantoor voor sociaal toerisme die ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten hebben, komen automatisch in aanmerking voor een subsidie. Je kan een forfaitaire subsidie tot 2000 euro per jaar ontvangen, voor zover het budget het toelaat. Je verneemt de beslissing via een aangetekende brief en een mail.

Aan welke voorwaarden moet je jaarlijks voldoen?

Toerisme Vlaanderen wil zeker weten dat je de subsidie goed besteedt. Daarom ben je gebonden aan 6 voorwaarden, die we ieder jaar controleren tijdens een evaluatiemoment:

  • De informatie over je organisatie op het online samenwerkingsplatform van Toerisme Vlaanderen is actueel (aanpassingen kan je steeds doorgeven aan de contactpersoon, zie boven).
  • In het afgelopen kalenderjaar heb je minstens 50 mensen met een vakantiedrempel bereikt, individueel of in groepsverband.
  • In het afgelopen werkingsjaar heb je één of meer daguitstappen in groepsverband aangeboden of georganiseerd.
  • In het afgelopen werkingsjaar heb je deelgenomen aan één of meer netwerkmomenten voor intercollegiale zelfevaluatie. Die evaluatie gebeurt aan de hand van de Rap op Stap-kijker.
  • Je bent minstens 2 halve dagen per week open, of minstens één halve dag gecombineerd met een tweede halve dag telefonische of online dienstverlening.
  • Je kunt een verklaring op erewoord van goed financieel beheer voorleggen (dat moet ieder jaar opnieuw).

 

Welke documenten moet je jaarlijks bezorgen?

  • Bewijsstukken over hoe je de subsidie gebruikt hebt. Die moet je uiterlijk 6 maanden na het einde van het werkingsjaar bezorgen.
  • Een verklaring op erewoord over alle de-minimissteun die je hebt ontvangen tijdens het boekhoudkundige jaar waarin je de subsidie krijgt én de 2 boekhoudkundige jaren ervoor.
  • Een verklaring dat je geen andere steun hebt ontvangen.

 

Goed om weten

Je kan tegelijk een subsidie krijgen als bemiddelingskantoor voor sociaal toerisme en als sociaal-toeristische organisatie. Je moet dan wel duidelijk aangeven hoe je de beide subsidies afzonderlijk besteedt.

Als bemiddelingskantoor voor sociaal toerisme kan je ook nog projectsubsidies aanvragen.

Download deze publicatie

Handleiding indienen erkenning bemiddelingskantoor voor sociaal toerisme