Subsidies voor jeugdverblijven (Toerisme voor Allen)

Wie een Toerisme voor Allen-subsidie toegekend kreeg, kan hiervoor een uitbating aanvragen.
Jeugdverblijven subsidieoproep 2022 (Toerisme voor Allen)

Jouw contactpersoon

Sinds 1 januari 2023 vallen jeugdverblijven onder het toepassingsgebied van het logiesdecreet. Het Toerisme voor Allen-decreet werd opgeheven vanaf die datum. Erkende jeugdverblijven komen vanaf nu in aanmerking voor de logiessubsidies van het logiesdecreet.
Voor de uitbetaling van eerder toegekende Toerisme voor Allen-subsidies volg je de onderstaande procedure.

Uitbetaling van je toegekende Toerisme voor Allen-subsidie

De uitbating van je goedgekeurde investeringssubsidie Toerisme voor Allen vraag je aan via het online portaal. Voeg bij je aanvraag ook onmiddellijk de facturen en foto’s van de uitgevoerde werken.
Maak een oplijsting van alle facturen die je indient op het invulblad voor facturen.  Dat zorgt voor een vlotte afhandeling van je aanvraag en uitbetaling.

Let op: Wil je je in naam van een onderneming of organisatie aanmelden op het online portaal, maar ben je niet de wettelijke vertegenwoordiger? Dan heb je de juiste toegangsrechten hiervoor nodig. Meer informatie hierover op de website van de Vlaamse overheid

Begunstigden van de vorige jaren

TvA subsidies overzicht begunstigden 2022
TvA subsidies overzicht begunstigden 2021
TvA subsidies overzicht begunstigden 2020