Onze visie en strategie

Bij Toerisme Vlaanderen versterken we de positieve kracht van toerisme. We helpen Vlaanderen mee bloeien als innovatieve en kwalitatieve reisbestemming die bewoners, ondernemers en bezoekers inspireert. Ons einddoel? Een florerende bestemming worden!
visie en strategie

Jouw contactpersoon

De komende jaren zetten we volop in op toerisme waarbij we het economische verhaal bijsturen van ‘méér’ naar ‘meerwaarde’, van rendement op de investering naar maatschappelijk rendement op de investering.
boek Reizen naar morgen

Reizen naar morgen

Ons doel is dus een florerende bestemming te worden. Reizen naar Morgen vormt daarbij het denkkader voor de komende 10 jaar. Het geeft aan wat de rol van toerisme is in de toekomst en waar we naartoe gaan als organisatie. Reizen naar Morgen zal een co-creatief traject zijn met vele partners uit de toeristische sector.

Flora et Labora document

Flora et Labora: realisatie van florerende bestemmingen

‘Flora et Labora’, ons visie- en strategiedocument, vertrekt vanuit het 'Reizen naar Morgen'-denkkader en vanuit de beleidsnota Toerisme. Het is een document dat beschrijft hoe we dat doel van florerende bestemmingen gaan realiseren. Meer concreet beschrijft dit document hoe we vanuit de gekozen thema’s het toerisme duurzaam gaan ontwikkelen in Vlaanderen.

alle iconen themalijnen

6 thema’s

6 thema’s staan centraal in onze strategie. Die staan niet los van elkaar en combineren we waar mogelijk. We zetten in op de intense beleving van een plek, gecombineerd met betekenisvolle ontmoetingen en de activiteiten of reisformule. We focussen daarbij niet op specifieke steden of regio’s, maar ontwikkelen binnen de 6 thema’s Vlaanderenbrede verhaallijnen, die we spreiden in ruimte en tijd.

overzicht strategische plannen overview image voor over ons pagina

Strategische plannen

Om de inhoud van onze 6 thema’s te concretiseren, stelden we voor de thema's of voor een aantal verhaallijnen binnen deze thema’s een strategisch plan op. Voor elk plan voorzagen we een verkorte versie waarin je de belangrijkste elementen terug kan vinden.

duurzaamheid logo visual voor overzichtspagina over ons

Duurzaamheid

Vanuit onze 'Reizen naar Morgen'-visie schreven we een duurzaamheidsplan uit dat rekening houdt met de impact van toerisme op elk aspect van onze bestemming. Dit plan geldt als basis voor een verdere structurele uitwerking rond duurzaamheid, zowel voor Vlaanderen als bestemming, als voor onze interne organisatie. Het plan bevat specifieke doelen en concrete acties.

illustratie Week van het Toerisme

Week van het toerisme

Tijdens de week van het toerisme brengen we toeristische ondernemers uit de gehele sector samen rond de tafel en bekijken we hoe we Vlaanderen kunnen laten groeien als florerende toeristische bestemming. De editie van 2022 ging door van 30 mei tot en met 5 juni - zowel live als online.