Bewonersonderzoeken

Bekijk en download de bewonersonderzoeken die Toerisme Vlaanderen uitvoerde bij inwoners van de toeristische steden en regio’s in Vlaanderen.
Vader met kind in het stadscentrum bij fonteinen

Jouw contactpersoon

Sinds 2017 liet Toerisme Vlaanderen een reeks bewonersonderzoeken uitvoeren. Die studies peilen naar de houding van de inwoners van toeristische steden en regio’s tegenover toerisme en de bezoekers van hun stad of dorp. We verzamelden de inzichten in overzichtelijke rapporten, die vrij toegankelijk zijn

 

Bewonersonderzoek Vlaamse kunststeden 2021

7 op de 10 bewoners van de Vlaamse Kunststeden Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen en Leuven blijven het toerisme in eigen stad steunen. 62 procent is van oordeel dat de voordelen van toerisme nog altijd ruimschoots opwegen tegen de nadelen en 77 procent vindt dat hun stad zeker een toeristische bestemming moet blijven. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek bij 5 000 bewoners van de Vlaamse kunststeden, uitgevoerd door de steden zelf en door Toerisme Vlaanderen. Toch blijft de corona-pandemie ook niet zonder gevolgen voor de manier waarop bewoners naar het toerisme in eigen stad kijken, want tijdens het vorige onderzoek (2019) lagen al deze cijfers nog enkele procenten hoger. 

Download het bewonersonderzoek 2021

Bewonersonderzoek 2021

 

Bewonersonderzoeken Ieper en Genk

Naar het voorbeeld van de onderzoeken voor de Vlaamse kunststeden, voerde Toerisme Vlaanderen samen met de lokale diensten voor toerisme ook bewonersstudies uit in Ieper en Genk.
 

Bewonersonderzoeken Scheldeland (2020)

Ook in het Scheldeland voerde Toerisme Vlaanderen samen met de lokale besturen een bewonersstudie uit. Daarin werden de inwoners van Aalst, Berlare, Bornem, Denderleeuw, Dendermonde, Puurs-Sint-Amands en Willebroek bevraagd. De bewonersstudie is opgesplitst in deel 1 en deel 2.
 

Bewonersonderzoek RivierPark Maasvallei (2021)

De bewonersbevraging in RivierPark Maasvallei was een opvolger van de eerdere bewonersonderzoeken in andere regio’s. De gelijkaardig opgezette studie werd dit keer kleinschaliger georganiseerd, langs beide oevers van de rivier.

 

Bewonersonderzoek Vlaamse kunststeden 2019

Op 16 januari 2020 stelden we het bewonersonderzoek van Toerisme Vlaanderen en de toeristische diensten van de kunststeden voor. In dit onderzoek wordt gepeild naar de houding van de bewoners van Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Brugge ten opzichte van het toerisme en de bezoekers in hun stad. Voor de tweede maal kregen Vlamingen in deze steden vragen over de impact van toerisme op het leven in hun stad. In totaal namen bijna 6 000 volwassenen deel aan het nieuwe onderzoek. Dit onderzoek werd later ook in andere steden uitgevoerd.

Bekijk de resultaten van het Bewonersonderzoek Toerisme in de kunststeden dynamisch als scrollytelling (or in English). Of als PDF in het Nederlands of het Engels.