Toegankelijkheidsverklaring

Toerisme Vlaanderen streeft ernaar deze website toegankelijk te maken voor alle bezoekers, ook voor bezoekers met een motorische, visuele, auditieve of andere beperking.
2 vrouwen aan een computer

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen streeft ernaar zijn websites en -toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.toerismevlaanderen.be

Er is in 2023 een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

Deze inhoud is nog niet toegankelijk:

  • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding.
  • Niet alle functies zijn toegankelijk via het toetsenbord. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.
  • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript. 
  • Niet alle onderdelen van de gebruikersinterface (zoals formulierelementen en links) hebben een correcte naam, rol of waarde waardoor ondersteunende technologieën problemen kunnen ervaren bij het navigeren.

Verbeteringsplan

De vastgestelde technische problemen werden doorgegeven aan de website-leverancier. Zij worden verder onderzocht en aangepast bij een volgende update.

Klachten

Heb je een klacht? Neem dan contact op met Toerisme Vlaanderen. Dat kan per telefoon, brief of e-mail. 

Ben je niet tevreden met het antwoord op jouw klacht, dan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Lees meer over de klachtenprocedure

Deze verklaring is opgesteld op 7 juli 2022. 
De verklaring werd laatst herzien op 10 april 2024.