Bestemmingsbarometer

Via de online bestemmingsbarometer raadpleeg je eenvoudig een diverse verzameling van indicatoren omtrent de brede toestand van een toeristische bestemming op sociaal, economisch en ecologisch vlak. Je kunt eenvoudig statistieken en evoluties bekijken en vergelijkingen maken. Zo krijg je een breder inzicht in de brede impact die toerisme heeft op de bestemming.
Jongen wijst de bestemming aan op een kaart

Jouw contactpersoon

Wat is de bestemmingsbarometer?

De bestemmingsbarometer maakt deel uit van de meetstrategie omtrent de positieve kracht van toerisme en heeft als doel om in kaart te brengen in welke mate we een bestemming als een 'florerende bestemming' kunnen beschouwen. Dit doen we concreet door de toestand van de bestemming te meten en te evalueren. De bestemmingsbarometer brengt historische data in kaart en helpt daardoor om na te gaan in hoeverre de toeristische bestemming verbetert doorheen de tijd en een duurzamere ontwikkeling volgt. De selectie van indicatoren is gebaseerd op een voorafgaande theoretische analyse .

De bestemmingsbarometer biedt je:

  • Monitoring: raadpleeg cijfers omtrent sociale impacts voor bewoners en bezoekers (bv. toeristische intensiteit, steun voor toerisme en bezoekerstevredenheid), economische impacts voor toeristische ondernemers (bv. aantal ondernemingen, tewerkstelling en financiële ratio’s) en omgevingskenmerken (ebv. ruimtelijke en seizoenale spreiding en CO2-emissies).
  • Jaarcijfers: jaaroverzichten van cijfers die teruggaan tot 2015 en, afhankelijk van de brondata, grotendeels jaarlijks beschikbaar zijn.
  • Kwalitatieve interpretatie: voor een selecte groep van 8 indicatoren worden grenswaarden gegeven waarmee de toestand van de bestemming kan vergeleken worden met als doel om kwalitatieve uitspraken te kunnen doen.

Hoe werkt de bestemmingsbarometer?

De gedetailleerde cijfers van de bestemmingsbarometer zijn gebaseerd op officiële cijfers van andere agentschappen en overheden en op studies uitgevoerd door of in opdracht van Toerisme Vlaanderen. De data zijn voor iedereen toegankelijk en zal je kunnen raadplegen via een Power BI Dashboard. Wil je graag meer informatie over de werking van het platform, de definiëring van variabelen en andere metadata?

Handleiding voor de bestemmingsbarometer

Verdere ontwikkeling

De bestemmingsbarometer is momenteel enkel beschikbaar op gewestniveau. Waar mogelijk worden data wel weergegeven op gemeenteniveau. Stelselmatig wordt er gewerkt aan het verbeteren van de databeschikbaarheid waardoor het ook mogelijk zal worden cijfers te bekomen op het niveau van toeristische regio’s en dergelijke. De mogelijkheden hiervoor blijven echter beperkt door de manier waarop data verzameld worden. Daarom werd er ook een toolkit opgesteld. Deze toolkit identificeert een hele reeks variabelen die kunnen helpen bij het in kaart brengen van het floreren van bewoners, bezoekers, ondernemers en de plek, mits consistent verzameld.

Toolkit voor het meten van de florerende bestemming

Privacy- en gegevensverklaring

De bestemmingsbarometer is gebaseerd op het samenbrengen van algemeen beschikbare officiële data uit verschillende gegevensbronnen. De data is steeds geanonimiseerd en geaggregeerd. Het raadplegen van de algemene rapportering is gratis en anoniem.