Trends in toerisme

Bovenaanzicht. Veel mensen kruisen elkaar op een plein.

Jouw contactpersoon

Trends kan je omschrijven als veranderende uitingen van menselijke behoeftes en worden doorgaans op 4 niveaus beschreven.
  • Megatrends: trends die maatschappelijke ontwikkelingen dragen en sturen
  • Macrotrends: omvatten de manieren waarop bedrijven en organisaties inspelen op menselijke behoeften
  • Mesotrends: vormen de verbinding tussen de brede, algemene macrotrends en de specifieke, concrete microtrends
  • Microtrends: concrete producten en diensten

In samenwerking met trendanalist Herman Konings onderzocht Toerisme Vlaanderen 10 megatrends die een bijzondere impact hebben op de toeristische sector. Bekijk hieronder de algemene trendrapporten en blijf via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen binnen deze megatrends.

SVG

Bescherming

Veiligheid is een basisbehoefte en mensen willen beschermd zijn tegen schade. Daarom accepteren we identiteitscontroles op luchthavens en veiligheidscamera’s op publieke plaatsen, ondanks de impact op privacy. Naast actieve bescherming tegen bedreigingen, bestaan er controlesystemen die ons dagelijks leven veiliger maken. Je wilt er zeker van zijn dat producten in huis veilig en op een milieuvriendelijke manier geproduceerd zijn.
Vrouw die in camera kijkt met authenticatie door gezichtsherkenning concept.

Goede bescherming geeft je een gevoel van controle over je omgeving. In deze snel veranderende tijd, waar alles complex met elkaar verbonden is, wordt controle houden moeilijker. Angst, onzekerheid en twijfel groeien. Voor de toeristische sector is het cruciaal om het vertrouwen van klanten te winnen en te behouden.

 

SVG

Connectiviteit

Connectiviteit is dé megatrend van onze tijd. Mensen, maar ook bijvoorbeeld machines, huishoudtoestellen en vervoersmiddelen, raken op steeds meer manieren digitaal met elkaar verbonden.
Man die in een stad op zijn smartphone zit.

Door de digitale manieren om te connecteren ontstaat een dicht web van netwerken. Ons leven is er de voorbije 30 jaar grondig door veranderd, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Digitale netwerken zijn efficiënt en besparen ons veel tijd en geld, maar ze hebben ook een keerzijde: privacykwesties, banenverlies, complottheorieën op sociale netwerken, nepnieuws, overprikkeling …

 

SVG

Vloeibare identiteit

Vroeger werden je ras, geslacht, afkomst, religie en nationaliteit beschouwd als de kern van je identiteit. Die werden bij je geboorte vastgesteld en waren onveranderlijk. Maar door de toenemende globalisering en connectiviteit hebben we kennisgemaakt met andere culturen en alternatieve levenswijzen.
Afbeelding van gekleurde papieren mensen.

Veel mensen laten zich niet langer definiëren door externe factoren, maar bepalen zelf wie ze zijn en hoe ze zichzelf zien. Hun identiteit kan variëren afhankelijk van de context. Misschien hecht je weinig belang aan je nationaliteit in je dagelijks leven, maar voel je je toch sterk verbonden met België wanneer de Rode Duivels spelen. Of je bent het hele jaar door serieus en toegewijd, maar op vakantie kies je ervoor om uitbundig te feesten. De traditionele, vaststaande identiteit die van buitenaf werd opgelegd, wordt steeds meer vervangen door een vloeibare identiteit die door het individu zelf wordt gekozen.

Hierdoor ontstaan nichemarkten van groepen met een heel specifieke identiteit. Ook de toeristische sector moet zich bewust zijn van die evolutie.

 

SVG

Individualisering

In sommige samenlevingen staat de groep boven het individu. Dat heeft gevolgen en beperkt je keuzevrijheid. Je kiest daar bijvoorbeeld niet zelf je werk, partner of woonplaats. De westerse wereld heeft zich anders ontwikkeld en daar staat het individu en het recht op persoonlijke keuzes centraal.
Vrouw wacht op bus en geniet van zon.

Individualisering zie je ook in het toerisme. Vakantiegangers verwachten grote keuzevrijheid en een programma dat past bij hun persoonlijke voorkeuren. Betrouwbaar advies over accommodaties, bestemmingen en activiteiten is cruciaal om aan die behoefte te voldoen.

 

SVG

Gezondheid

Veel dagelijkse keuzes richten zich op gezondheid: wat je eet, je bewegingspatroon, hoe je vrije tijd besteedt. Gezondheidsdenken is diep verankerd in onze cultuur. De focus ligt steeds meer op ziektepreventie en het versterken van psychische en lichamelijke weerbaarheid. Mensen werken doelbewuster aan hun gezondheid door te sporten, gezond te eten en te mediteren.
Ouder koppel hand-in-hand wandelend in bos.

De coronapandemie toonde onze kwetsbaarheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Mentaal welzijn wordt steeds belangrijker. Gezondheid draait niet alleen om individueel welzijn; we zijn verbonden met onze omgeving en anderen. Jouw gezondheid hangt samen met de gezondheid van de planeet.

 

SVG

Kennis

Nog nooit zijn er zoveel wetenschappers geweest als nu. Constant komt er nieuwe kennis bij en worden er nieuwe onderzoeksmethodes bedacht. En al die informatie is breed toegankelijk dankzij het internet en andere media.
Man werkt op laptop en leest documenten na.

Om deze groeiende kennis bij te kunnen houden, moeten we ons hele leven blijven leren, vooral op professioneel vlak. Tegenover die groei staat echter een tegenbeweging. Er zijn klimaatontkenners, politieke desinformatiecampagnes en tijdens de COVID-periode zagen we de anti-vaxbeweging. Dezelfde media die kennis toegankelijk maken, verspreiden ook complottheorieën, valse informatie en anti-wetenschap.

 

SVG

Mobiliteit

Mobiliteit ging vroeger vooral over het overal naartoe gaan met je eigen auto. Dat is aan het veranderen. Mensen kiezen steeds meer voor het juiste vervoermiddel op de juiste plek.
Koppel wandelt hand in hand aan kust met tram op achtergrond.

Met de trein naar de stad en daar een deelfiets nemen naar je werk of de winkels bijvoorbeeld wordt steeds gebruikelijker. Dit vereist een naadloos netwerk van (deel)vervoersmiddelen, vaak digitaal ontsloten. Veel mensen willen hun ecologische voetafdruk verkleinen en kiezen bewust voor schone technologieën. De auto wordt al eens ingeruild voor een elektrische (bak)fiets, de trein biedt een alternatief voor bepaalde vluchtroutes en elektrische en hybride wagens vervangen steeds meer de traditionele auto's.

 

SVG

Urbanisatie

Steeds meer mensen wonen in steden, zowel in het Westen als wereldwijd. Steden worden daardoor belangrijke machtscentra en essentiële knooppunten in onze onderling verbonden wereld.
Wazige stappende mensen in een grote ruimte.

Een stad is echter meer dan een drukbevolkte plek. Het vertegenwoordigt een andere manier van wonen, verplaatsen, leven, denken, en omgaan met anderen.

 

SVG

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke megatrend waarbij we rekening houden met de ecologische en maatschappelijke gevolgen van onze beslissingen. Dit omvat wat we eten, hoe we ons verwarmen, hoe we ons verplaatsen en waar we onze vakantie doorbrengen. Alleen door zo te handelen, kunnen we natuurlijke hulpbronnen sparen en een leefbare planeet voor toekomstige generaties garanderen.
Drie windmolens in een veld.

Op consumentenvlak ontstaat er een tegenbeweging. Steeds meer consumenten zijn moe van greenwashing. Ze hebben zelf aanpassingen aan hun levensstijl gemaakt en verwachten nu dat bedrijven échte inspanningen leveren. Die consumenten duwen de verantwoordelijkheid terug naar bedrijven en overheden en verwachten echte, substantiële bijdragen aan duurzaamheid in plaats van oppervlakkige acties.

 

SVG

Workshift

Machines en kunstmatige intelligentie nemen steeds meer taken over die vroeger exclusief door mensen werden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto's, die traditionele beroepen zoals taxichauffeur of vrachtwagenchauffeur overbodig dreigen te maken. Dat roept vragen op over de betekenis van werk in onze samenleving.
Robot aan het koken in een keuken.

Tot voor kort werd de arbeidsmarkt voornamelijk gedreven door de maatschappelijke behoeften, die werden ingevuld door werkende mensen. Nu verschuiven we echter steeds meer naar een creatieve economie, waarbij de focus ligt op het benutten van individuele talenten. Werk en leven zijn niet langer gescheiden, ze vullen elkaar aan. Die evolutie staat bekend als de workshift.

In plaats van te werken om te leven of te leven om te werken, streven we nu naar een harmonieuze integratie van beide aspecten.

 

Download het trendrapport

Trendrapport toerisme 2021