Projectsubsidies 'Iedereen Verdient Vakantie'

Ontdek de projectsubsidies ‘Iedereen Verdient Vakantie’
Impulsprogramma 'Iedereen verdient Vakantie' 2021

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen lanceert in 2023 voor de 8e keer de subsidieoproep ‘Iedereen Verdient Vakantie’. Het is de eerste keer dat we voor experimentele projecten kiezen. De bedoeling van deze projecten is een hogere toeristische participatie van individuen en groepen uit Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen overwinnen te realiseren.

Experimentele projecten Iedereen Verdient Vakantie 2023

Dien jouw steunaanvraag in

Een grote groep mensen ervaart allerlei vakantiedrempels. Deze oproep richt zich op projecten die individuen en groepen helpen bij het overwinnen van die vakantiedrempels. Het is de eerste keer dat Toerisme Vlaanderen voor experimentele projecten kiest. De oproep is gericht op projecten in Vlaanderen en Brussel.

De oproep richt zich op projecten die op de ontwikkeling van innovatieve dienstverlening inzetten. Ze spelen in op nieuwe behoeften en ontwikkelingen binnen de toeristische sector. Opportuniteiten worden geïdentificeerd, uitgewerkt en verbreed naar het hele netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’.

Het experimentele karakter van de oproep bestaat uit een vernieuwende methodologische aanpak en inhoudelijke invulling, waarbij intersectorale afstemming of samenwerking wordt bevorderd. Door de omvang, de opzet of de inhoud heeft het project een bovenlokale relevantie. De projecten leiden tot een eindrapport met conclusies en aanbevelingen voor een bredere implementatie in het netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’.

Lees aandachtig de handleiding! Dit is een belangrijke voorbereiding voor het invullen van het online aanvraagformulier. Kijk ook zeker naar de veel gestelde vragen.

 

Handleiding Oproep Experimentele Projecten Iedereen Verdient Vakantie 2023

 

Hoe moet je een steunaanvraag indienen?

Vanaf 12/06/2023 kan je op het digitaal subsidieloket terecht om er jouw steunaanvraag in te dienen. Om toegang te krijgen tot het digitaal subsidieloket, moet je je aanmelden via eID, itsme, een beveiligingscode of een token.

Wil je de steunaanvraag op voorhand al eens inkijken? Dat kan via onderstaande dummyversie. Let op, dit document geldt niet als officieel aanvraagformulier!

Let op! Je kan je aanvraag tussentijds opslaan, maar eens je hem officieel indient, kan er NIETS meer toegevoegd of gewijzigd worden. Het is belangrijk dat je de handleiding op voorhand en aandachtig leest. Dit is een belangrijke voorbereiding voor het invullen van de steunaanvraag. Dankzij de dummyversie kan je de vragen voorafgaand aan het indienen van je aanvraag al eens doornemen. 

 

Dummy Aanvraagformulier IVV 2023

 

Veelgestelde vragen 

Veelgestelde vragen werden opgenomen in deze FAQ. Indien je het antwoord op jouw vraag niet terugvindt in dit overzicht van veelgestelde vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Wat is een experimenteel project?

De voorwaarden waaraan een project moet voldoen om als experimenteel te worden beschouwd vind je op pagina 5 van de handleiding die bij deze projectoproep hoort. Het project moet aan al deze voorwaarden voldoen om ontvankelijk te zijn.

Klopt het dat iedereen steun kan aanvragen?

De projectsubsidie kan aangevraagd worden door een netwerkpartner ‘Iedereen verdient vakantie’ die het Charter Iedereen verdient vakantie heeft ondertekend. Een aanvraag is niet ontvankelijk als de aanvrager geen netwerkpartner is.  

Is er een minimale projectkost om in aanmerking te komen voor subsidie?

Enkel projecten waarvan de totale betoelaagbare kosten minimaal 5 000 euro bedragen, komen in aanmerking voor subsidie. 

Kan de steun binnen deze oproep gecombineerd worden met andere subsidies?

Neen, in deze oproep is een combinatie met andere subsidies niet mogelijk. Ook de financiële middelen die door de begunstigde van een projectsubsidie worden ingebracht als 25 % cofinanciering van het gesubsidieerde project, mogen niet voorkomen uit andere subsidies van de Vlaamse overheid of andere overheidsinstanties.

De € 500 000 van de minimis steun, is dit het bedrag dat je aanvraagt of het bedrag dat je zelf krijgt? Als wij bijv € 50 000 aanvragen, maar € 40 000 gaat naar een externe partner, moet je dan € 50 000 of € 10 000 rekenen?

De de minimis steun gaat over de subsidie in z’n geheel dat je als primaire aanvrager krijgt, ongeacht of een secundaire partner bij het project is betrokken.

Meer info over de minimis vind je hieronder.

Toelichting bij de verklaring op eer DAEB

Vanaf wanneer mag ik kosten beginnen maken voor het project?

Enkel kosten die gemaakt zijn vanaf de datum van de kennisgeving van de subsidiebeslissing en van voor de uiterste einddatum van het project komen in aanmerking voor subsidie.

 

 

Contact

Heb je nog vragen of kan je nog coaching gebruiken bij het uitwerken van jouw project, aarzel dan niet om ons te contacteren via oproepivv@toerismevlaanderen.be. Verschillende experten van Toerisme Vlaanderen staan tijdens de indieningsperiode klaar om jou hierbij te helpen.

Goedgekeurde projecten impulsprogramma 2022

Voor de projectoproep Iedereen verdient vakantie 2022 lag de focus op verblijfsvakanties met natuurbeleving voor minstens 20 deelnemers en werd zo de link gelegd naar een ander thema binnen de visie en strategie van Toerisme Vlaanderen: Vlaanderen Natuurlijk. Er werden binnen deze projectoproep 14 projecten goedgekeurd.

Hieronder vind je een overzicht van de projecten die een subsidie krijgen binnen het Impulsprogramma ‘Iedereen Verdient Vakantie’ 2022, gerangschikt per provincie waar het project plaatsvindt.

 

Goedgekeurde projecten IVV 2022

 

 

Organisatie

Projectnaam

Subsidiebedrag

Antwerpen

Toerisme Provincie Antwerpen (Antwerpen)

Kempen AUTdoor

€ 50 000

Pirlewiet vzw (Turnhout)

Op Congé

€ 31 808

Educatief Jeugdcentrum De Palmboom (Borgerhout)

In verbinding met de natuur

€ 22 598 

Villa Max (Brasschaat)

Meer dan een zorgeloze vakantie

€ 36 941

Gemeente Westerlo (Westerlo)

Op dreef in de natuur

€ 38 295

 

Elegast vzw (Antwerpen)

1-2-3-4 Den dam is hier 2

€ 34 133 

Limburg

Horizont vzw (Hasselt)

Limburgs Natuur Avontuur 

€ 50 000

Oost-Vlaanderen

The Outsider Club vzw (Oudenaarde)

Wablief? Samen op stap: ook als je (niet) goed hoort!

€ 39 748

Kompas vzw (Wondelgem)

Hand in Hand in de natuur

€ 24 649

Vlaams-Brabant

Begeleid wonen Pajottenland (Schepdaal)

60 uur in de natuur

€ 23 357

Brussel

Centrum Ambulante Diensten (Anderlecht)

Reis naar de bron

€ 13 505

LD3 (Brussel)

Ontsnappen aan de stad, ontspannen in de natuur

€ 13 420

West-Vlaanderen

Actieve Jeugd van Kortrijk- Kortrijks Jeugdwelzijnswerk (Kortrijk)

Nature is calling

€ 25 560

Horizont Educatief (Oostende)

Zot van de Zee weekends

€ 50 000 

Goedgekeurde projecten vorige jaren

Hieronder vind je een overzicht van de projecten die de vorige jaren een subsidie kregen binnen het Impulsprogramma ‘Iedereen Verdient Vakantie’, gerangschikt per provincie waar het project plaatsvindt.

2021

Samenvatting goedgekeurde projecten IVV 2021
Goedgekeurde projecten IVV 2021

2020

Samenvatting goedgekeurde projecten IVV 2020 (oproep 2)
Samenvatting goedgekeurde projecten IVV 2020 (oproep 1)
Goedgekeurde projecten IVV 2020

2019

Samenvatting goedgekeurde projecten IVV 2019
Goedgekeurde projecten IVV 2019

Informatie voor begunstigden

 • Alle informatie die je nodig hebt als begunstigde van een subsidie in het kader van het Impulsprogramma ‘Iedereen verdient vakantie’, vind je terug in de brochure ‘Instructies voor begunstigden’ (pdf).
 • Het project moet volledig klaar zijn op 31 december 2023. Er is geen mogelijkheid tot verlenging. Ten laatste op 30 april 2024 moet de (primaire) begunstigde de eindrapportage voor het project indienen. Deze bestaat uit een financiële eindrapportage en een inhoudelijke eindrapportage.
 • Bij de financiële eindrapportage moet je een model voor de uitgavenstaat(Excel) invullen.
 • Je moet de infofiches toegankelijkheid naleven voor communicatie en informatie (brochures, folders …).
  Ook bij digitale en audiovisuele producten moet rekening gehouden worden met de principes van toegankelijkheid voor personen met een beperking.
  Websites die door Toerisme Vlaanderen betoelaagd worden, moeten het label AnySurfer behalen. Meer info vind je op www.anysurfer.be.
  Voor begeleiding en advies op maat kun je contact opnemen via 02 504 03 40 of toegankelijk@toerismevlaanderen.be.
 • Begunstigden moeten de naam en het relevante subsidielogo vermelden in alle communicatie en op alle communicatiedragers (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen, speeches, werfinrichting, infoborden ...) tijdens en na de realisatie van het project. 

Meer over het gebruik van het subsidielogo