Marktonderzoek Vlaamse Meesters

De belangrijkste historische Vlaamse schilders vormen op vlak van kunst het uithangbord voor Vlaanderen. Tussen 2018 en 2020 werden de meesters extra in de kijker gezet via de toeristische marketingcampagne ‘Vlaamse Meesters’ . Die culturele promotie van het Vlaamse erfgoed was gebaseerd op een marktonderzoek van 2016. Ontdek het verhaal hier.

Jouw contactpersoon

Vlaamse schilders als culturele ambassadeurs

Vlaanderen is de bakermat van heel wat Europese kunst en cultuur. Al sinds de middeleeuwen dwingen de Vlaamse Meesters internationaal bewondering af met hun vakmanschap, creativiteit en technische innovaties in de schilderkunst. Ook honderden jaren later zijn ze via hun werk nog steeds ambassadeurs van de Vlaamse cultuur.

 

Marketingcampagne 2018-2020

Toerisme Vlaanderen zette tussen 2018 en 2020 helemaal in op het thema ‘Vlaamse Meesters’ met een intensieve marketingcampagne, die was opgezet om de internationale bekendheid en reputatie van de wereldvermaarde schilders toeristisch verder te verzilveren. De actie werd verbonden aan enkele andere mijlpalen in die periode, zoals de lopende renovatie van het KMSKA, de 450ste sterfdag van Pieter Bruegel de Oude en de restauratie van het Lam Gods. De Vlaamse schilders uit de 15e, 16e en 17e eeuw en hun erfgoed vormden de basis voor het project. Speciale aandacht ging naar Rubens, Bruegel en de Vlaamse Primitieven, met Van Eyck in het bijzonder.

 

Marktonderzoek 2016

Het marketingplan van de ‘Vlaamse Meesters’-campagne werd uitgewerkt aan de hand van een marktonderzoek uit 2016. Dat onderzoek was bedoeld om het marktpotentieel van het thema in te schatten. Dat potentieel werd bepaald op basis van 3 factoren:

  • De interesse in kunst en cultuur bij vakantiegangers.
  • De bekendheid van de Vlaamse Meesters in een bepaalde markt.
  • De omvang van de markt in kwestie.

Om de eerste 2 factoren te meten, peilden we naar de interesse in kunst en cultuur en naar de bekendheid van de belangrijkste Vlaamse Meesters - Rubens, Van Eyck en Bruegel - bij het bredere publiek. De omvang van de markt werd gemeten aan de hand van het aantal recreatieve inkomsten in commercieel logies in Vlaanderen. De resultaten vormden de basis voor het internationale marketingplan van de campagne rond de Vlaamse Meesters.

onderzoek Vlaamse Meesters