Bezoekersbarometer

Via de online bezoekersbarometer raadpleeg je eenvoudig de bezoekersgegevens van musea, belevingscentra en andere toeristische attracties in Vlaanderen. Zo krijg je heldere inzichten in het toerisme van vroeger en nu. 
Man kijkt naar beeld in KMSKB

Jouw contactpersoon

De bezoekersbarometer is een interactief rapport met resultaten over de bezoekerscijfers van het toeristische vrijetijdsaanbod in Vlaanderen. Je vindt er maandelijks de bezoekersaantallen van verschillende toeristische uitbatingen, optioneel aangevuld met onder meer de nationaliteit van bezoekers.

De bezoekersbarometer is speciaal ontwikkeld voor toeristische vrijetijdsaanbieders en administraties in Vlaanderen. Elk museum, attractie, recreatief domein, bezienswaardigheid,... dat toeristisch uitgebaat wordt, heeft toegang tot het portaal.

De bezoekersbarometer biedt toegang tot een marktvergelijking (benchmark) en vormt een cijfermatige basis voor beleidskeuzes. 

  • Monitoring: raadpleeg maandelijkse bezoekerscijfers en vergelijk ze met dezelfde maand in het vorige jaar. Updatefrequentie: dagelijks 
  • Jaarrapporten: bekijk toeristische jaaroverzichten met statistieken die teruggaan tot 2003. Zo ontdek je bijvoorbeeld welke toeristische attracties het afgelopen jaar het populairst waren in Vlaanderen of in je provincie. Updatefrequentie: jaarlijks op 15 maart.
  • Aanbod: ontdek voor elk jaar welke uitbaters van toeristische voorzieningen hebben deelgenomen aan de bezoekersbarometer. Updatefrequentie: jaarlijks op 15 maart.

 

Gegevens registreren in de Bezoekersbarometer

De algemene rapportering en gedetailleerde cijfers van de bezoekersbarometer zijn voor iedereen toegankelijk. De gegevens zijn gebaseerd op een vrijwillige deelname van uitbaters van toeristische ondernemingen in Vlaanderen. De data zijn dus afkomstig uit een ruime steekproef, maar omvatten niet het volledige toeristische aanbod in Vlaanderen.

Lees de disclaimer

Waarom deelnemen aan de Bezoekersbarometer?

Benchmark voor uitbaters

Bij een maandelijkse update van je bezoekersgegevens krijg je als uitbater toegang tot een marktvergelijking (benchmark). Daarmee kan je je eigen resultaten vergelijken met de rest van de sector. Doe je het zelf goed, beter of misschien wel slechter dan gelijkaardige initiatieven? Of merk je bij je eigen uitbating een trend op en wil je nagaan of deze elders in de stad, regio, provincie of in gans Vlaanderen ook op te merken valt? De bezoekersbarometer kan antwoorden bieden. De benchmark geeft nooit gegevens van individuele uitbatingen weer, maar altijd het resultaat geeft voor groepen van minstens 3 uitbatingen.

Cijfermatige basis voor beleidskeuzes

De toeristische overheden voeren heel wat promotiecampagnes in binnen- en buitenland voor de bestemming Vlaanderen, de kust, de regio's en kunststeden. Om hierbij op de juiste markten in te zetten en de juiste boodschap te brengen, is er nood aan actueel cijfermateriaal. En ook voor toeristische productontwikkeling is de bezoekersbarometer onontbeerlijk. 

Jaarrapporten 2008 tot 2018

De bezoekersbarometer werd gelanceerd in 2019. Voordien deden we een beroep op de 'attractiebarometer' van de provinciale toeristische organisaties en Toerisme Vlaanderen. Attractie-uitbaters deelden hierin op vrijwillige basis hun bezoekerscijfers. Met de gegevens uit attractiebarometer stelden we dan elk jaar een jaarrapport samen. De attractiebarometer werd in juni 2019 vervangen door de bezoekersbarometer.

Benieuwd naar de rapporten over het attractieaanbod en de bezoekersaantallen van voor 2019? Je vindt ze hieronder terug:

Partners

De bezoekersbarometer is een samenwerkingsverband tussen de provinciale toeristische organisaties, de toeristische diensten van de Vlaamse kunststeden en Toerisme Vlaanderen.

Contact

Vragen over de bezoekersbarometer of hulp nodig bij de registratie of het gebruik van de bezoekersbarometer? Neem contact op met jouw aanspreekpunt: