Iedereen Verdient Vakantie

Het recht op vakantie voor iedereen, vandaag en morgen
Moeder en twee kinderen rijden met go-kart op een dijk aan de Belgische kust.

Jouw contactpersoon

Vakantie is een basisrecht volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Toch is vakantie voor velen niet vanzelfsprekend. Met Iedereen Verdient Vakantie zorgen we ervoor dat vakantie binnen het bereik komt van iedereen, ongeacht de drempel die ze ervaren.

Dat doen we door:

 • werk te maken van een kwalitatief en aantrekkelijk vakantieaanbod voor al onze gasten en een goede structurele toegankelijkheid van de verschillende stappen die een vakantieganger neemt;
 • persoonsgebonden drempels voor vakantiegangers weg te nemen. Deze drempels kunnen financieel, psychologisch of praktisch van aard zijn. Een groot en solidair ‘Iedereen Verdient Vakantie’-netwerk van sociale en toeristische partners en van lokale plekhouders vormt daarvoor de kern van de werking van ‘Iedereen Verdient Vakantie’.

​​​​​​​Ook op vlak van toegankelijkheid doen we de nodige inspanningen. 

Met 'Iedereen Verdient Vakantie' ondersteunt Toerisme Vlaanderen sinds 2011 sociale organisaties en verenigingen die vakantiedrempels proberen weg te werken. We proberen zoveel mogelijk plekken en mensen met elkaar te verbinden. Ondertussen telt het netwerk al zo'n 2000 partners. Zo nemen we onze rol op van ‘bruggenbouwer’ en brengen we mensen en ideeën samen.

Rap op Stap

Eén van die initiatieven is Rap op Stap: een laagdrempelig reisbemiddelingsbureau voor mensen met een beperkt budget. Rap op Stap is eigenlijk een bundeling van verschillende initiatieven en maakt het gemakkelijk voor mensen met een financiële drempel Er zijn meer dan 100 Rap-op-Stapkantoren in Vlaanderen die daguitstappen en vakanties faciliteren. 

meisje op boot aan Noordzee

Sociale tarieven en boekingsprocedures brengen tot bij diegenen die er recht op hebben

 • We ambiëren om de sociale tarieven bij de rechthebbenden te krijgen i.p.v. dat ze zelf op zoek moeten gaan naar informatie.
 • We vereenvoudigen de boekingsprocedure voor vakanties en daguitstappen.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om een ‘one stop shop voor daguitstappen’ te realiseren in de vorm van een sociale kortingspas.
vrouw in gesprek met koppel

Buitenlandse partners inspireren

 • Alle medewerkers van Toerisme Vlaanderen dragen het ‘recht op vakantie’ uit.
 • We dragen het ‘recht op vakantie’ ook uit binnen de brede toeristische sector.
 • We sensibiliseren publieke beleidsinstellingen.
 • We overtuigen elke Vlaming door middel van een positieve sensibiliseringscampagne.
netwerkconnecties

Groei en verdichting netwerk ‘Iedereen Verdient Vakantie’

 • We werken leemtes in het netwerk weg.
 • We maken alle partners en hun inspanningen in het netwerk zichtbaar.
 • We communiceren over behaalde resultaten.
vlinder op handen

Creatieve en innovatieve initiatieven stimuleren om vakantiedrempels weg te werken

 • We zetten in op creatieve samenwerking en participatie tussen diverse sociale-, toeristische- en andere partners.
 • We maken de Vakantieschakel Vlaanderen breed bekend en inzetbaar om drempels van verscheidene aard op te lossen.
 • We realiseren één coördinatiepunt voor alles rond vakantie met zorg.
Wil jij mensen in kansarmoede een leuke daguitstap of vakantie bezorgen? Word dan partner en maak het verschil met je organisatie.

Strategie Iedereen Verdient Vakantie 2030

Wil je meer weten over het thema ‘Iedereen Verdient Vakantie’ en onze plannen? Lees de samenvatting van het strategisch plan.

Download de samenvatting

Samenvatting strategisch plan Iedereen Verdient Vakantie

Bekijk de documentaire 

Ben je een gepassioneerde toeristische ondernemer of organisatie en wil je graag samenwerken rond dit thema?

Contacteer de themaverantwoordelijke ‘Iedereen Verdient Vakantie’.