Vlaanderen Erfgoedbeleving

Onze vele erfgoedschatten zijn een uitgelezen voedingsbodem om Vlaanderen en zijn bezoekers te laten floreren, bewoners trots te maken en ondernemers het verhaal verder te laten vertellen.

Met 5 verhaallijnen willen we onze talrijke erfgoedlocaties en -belevingen versterken, meer zichtbaar maken en met elkaar verbinden.
Man met kleinkinderen kijken naar een schilderij.

Jouw contactpersoon

Vlaamse Meesters

In de voorbije legislatuur zette Toerisme Vlaanderen samen met vele partners een sterk Vlaamse Meesters-programma op. We namen een grote stap voorwaarts met de beleving van onze meesters in de verschillende musea en ook het evenementenprogramma kreeg grote internationale weerklank. De reputatie van de Vlaamse Meesters kreeg zowel nationaal als internationaal een flinke boost.

Het verhaal is nog lang niet uitverteld. Ook deze legislatuur zetten we het project verder en trekken we het begrip Vlaamse Meesters open in tijd en discipline. Zo was er de heropening van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) in september 2022, en komt er een nieuwe bezoekersbeleving in het Rubenshuis en het Rubenskasteel. We kijken ook al uit naar een ambitieuze Bouts-tentoonstelling in Leuven in 2023 en een Ensorjaar in 2024 in Oostende en Antwerpen. We verduurzamen ook het tijdelijk project Vlaamse meesters in situ. 

 

Dieric Bouts in Leuven © Dries Lievens

Vlaamse Meesters

In 2018 werd het Vlaamse Meesters-project officieel gelanceerd. Van 2018 tot 2021 werd een breed programma van evenementen en tentoonstellingen opgezet waarin onze Vlaamse Meesters Rubens, Bruegel en van Eyck centraal stonden, verschillende musea openden de deuren en tal van unieke toeristische belevingen zagen het levenslicht.

De promotie-activiteiten vonden hoofdzakelijk plaats in het buitenland, maar ook in Vlaanderen en Brussel brachten we het project onder de aandacht. Op die manier slaagden we erin om tijdens de evenementenjaren bezoekers een bijzondere Vlaamse Meesters ervaring te bieden. We zagen ook een sterke groei in de nationale en internationale bekendheid en reputatie van onze meesters. 

 

Vlaamse meesters op hun plek

Vaak maakten Vlaamse meesters hun werken voor een specifieke plek: een kerk, een klooster, een stadhuis, een kasteel, … Veel van die stukken zijn in de loop der eeuwen verhuisd naar musea over de hele wereld, maar sommige stukken kan je vandaag nog altijd bekijken op hun oorspronkelijke locatie. Verspreid over Vlaanderen vind je zo nog tientallen schilderijen, beelden, retabels en andere werken op de plek waarvoor ze ooit gemaakt zijn, of waar ze zich vaak al eeuwen bevinden. Soms vind je ze in onze bekende kunststeden, soms in minder bekende maar even mooie stadjes en dorpen.   

Om deze verborgen parels in de kijker te zetten lanceerde Toerisme Vlaanderen in 2023 samen met Openbaar Kunstbezit Vlaanderen 'Vlaamse meesters op hun plek’. 

Bekijk hier de lijst van deelnemende plekken

Lees meer in het persbericht

Kastelen en tuinen

We willen tegen 2030 een Vlaanderenbreed toeristisch netwerk uitbouwen van sterke kasteelsites en tuinen met internationale uitstraling. Een netwerk waar bezoekers diverse kwalitatieve en betekenisvolle activiteiten kunnen ervaren en waar plekhouders, lokale bewoners en ondernemers op een evenwichtige manier wel bij varen. 

Om deze doelstellingen te realiseren zetten we een brede nieuwe werking op binnen Toerisme Vlaanderen. We willen hierbij maximaal inzetten op het bewerkstelligen van cross-overs met andere thema's en verhaallijnen (natuur, fietsen, Vlaamse Meesters, gastronomie, …), en erop toezien dat de belevingen op de afzonderlijke sites passen bij de ziel van de plek.

De 3 kasteelsites die Toerisme Vlaanderen vandaag zelf in handen heeft en die we in de komende jaren zullen ontwikkelen en ontsluiten (het Rubenskasteel in Elewijt, het Kasteel van Poeke en het Kasteel van Leut) zullen belangrijke speerpunten vormen in dit netwerk.

Pilootproject Rubenskasteel

In juli 2019 kochten we het Rubenskasteel in Elewijt. Die aankoop kadert in onze ambitie om de Vlaamse Meesters in ere te herstellen en internationaal als troef uit te spelen. We willen het kasteel bovendien een toeristische functie geven en laten uitgroeien tot een pilootproject binnen het nieuwe Vlaams kastelen- en tuinennetwerk.

Lees meer over het Rubenskasteel

Pilootproject Kasteel van Poeke

Het kasteel van Poeke in Aalter maakt sinds juli 2020 deel uit van het netwerk van kastelen en tuinen. De overname zal niet enkel de gemeente Aalter en potentiële bezoekers maar ook de lokale gemeenschap ten goede komen. Op de planning staan namelijk de renovatie van het kasteel en de verdere uitbouw van het kasteeldomein en het historische gebouw.

Lees meer over het Kasteel van Poeke

​​​​Pilootproject Kasteel van Leut

Ook het kasteeldomein Vilain XIIII in Leut vervoegde in 2021 het netwerk. Een lokale trots die erfgoed, natuur en toerisme verenigt. Zo zal niet enkel het kasteel, maar ook het omringende landschap de nodige aandacht krijgen, onder het mom van ‘rewilding’ of het terugbrengen van het groene karakter van de streek. 

Lees meer over het Kasteel van Leut

Brabantse kastelen

Brabantse kastelen - een project van Interreg Vlaanderen-Nederland - heeft als doelstelling om het erfgoedtoerisme in de regio te versterken en op te waarderen. Het project wil 3 kasteelsites ontwikkelen en ontsluiten:

  • het kasteel Hof Ter Laken in Booischot
  • Oud Herlaer in Sint-Michielsgestel
  • het kasteel van Huizingen in Beersel

Vervolgens wil het deze sites inbedden in een grensoverschrijdend netwerk van Brabantse kasteeldomeinen en landgoederen voor kennisuitwisseling en de versterking van het toeristisch-recreatieve aanbod. En ten slotte wil het dit aanbod promoten via o.a. een podcast. Er wordt in de publiekscommunicatie ook aandacht besteed aan diversiteit en inclusie van kansengroepen.

Meer over het Interregproject Brabantse Kastelen

Interreg Vlaanderen-Nederland Brabantse kastelen

Religieus erfgoed

We werken mee aan een nieuwe toekomst voor ons religieus erfgoed en brengen hierin het perspectief van de (internationale) bezoeker nadrukkelijker onder de aandacht.

We doen dit concreet door aan de slag te gaan met 2 eigen herbestemmingsprojecten: het pilootproject in Brugge van de Sint-Godelieveabdij en het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen en de herbestemming van de Abdij van Herkenrode, een project waarbij we nauw samenwerken met Herita.

Beide projecten moeten een inspirerend voorbeeld worden van herbestemming en ontsluiting van religieus erfgoed volgens de principes van Reizen naar Morgen.

Abdijtuin Netwerkevent Herkenrode 30 mei 2022

Pilootproject Sint-Godelieveabdij en Minderbroeders Kapucijnenklooster 

In co-creatie met vele partners en de Bruggelingen zelf, maken we werk van de herbestemming en toeristische ontsluiting van dit religieus erfgoed. Daarvoor kreeg het Vlaamse agentschap de Sint-Godelieveabdij en het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen in erfpacht.

Lees meer over de Sint-Godelieveabdij en het Minderbroeders Kapucijnenklooster

Project Abdij van Herkenrode

Op 20 juni 2023 hebben Toerisme Vlaanderen en Herita VZW de akte ondertekend waarmee een erfpacht van de volledige abdijsite voor 40 jaar naar Herita VZW gaat. Zo start een nieuw en boeiend hoofdstuk in de meer dan 800 jaar oude geschiedenis van de abdij.

In 2021 en 2022 hebben we met Toerisme Vlaanderen belangrijke stappen gezet om de toekomst van deze prachtige abdij te verzekeren door het aankopen van de volledige site. Door de abdij nu in erfpacht te geven aan Herita is de site niet alleen in zeer goede handen, maar schakelen we ook een versnelling hoger om de abdij op de kaart te zetten als een unieke plek waar natuur, cultuur en erfgoed samenkomen.

Samen met onze partners (Herita, Stad Hasselt, ...) zullen we deze ambitieuze toekomstvisie verder concreet gestalte geven. 

Lees meer over de Abdij van Herkenrode

De Groote Oorlog

We positioneren Flanders Fields (de Westhoek), en bij uitbreiding Vlaanderen, als dé regio in Europa waar bezoekers het verhaal van de Eerste Wereldoorlog kunnen beleven als een fascinerende geschiedenis met een universeel menselijke boodschap van vrede. Hiervoor ondersteunen we in 2023-2024 het themajaar 'Landscapes' met promotie en financiële bijdragen voor de organisatie van evenementen. 

Meer info over Landscapes

100 jaar Groote Oorlog

Van 2014 tot 2018 herdachten we 100 jaar Groote Oorlog. 4 jaar lang stond Vlaanderen internationaal in de schijnwerpers als de regio bij uitstek om de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Maar ook na 2018 blijven vele mensen in Vlaanderen die de herdenking voeden hun engagement verderzetten. De herdenking stopt niet. Het is "never the last post".

Lees meer over het project 100 jaar Groote Oorlog

Ontdek het strategisch plan De Groote Oorlog 2019-2024

WOI - Flanders Fields - © Nick Mol

Stedelijk erfgoed

De geschiedenis van Vlaanderen is nauw verbonden met zijn steden. Voorbeelden van stedelijk erfgoed getuigen van een rijk historisch verleden en intense internationale handelsbetrekkingen. Op het vlak van innovatie geven ambachtslieden en ondernemers doorheen de eeuwen blijk van creativiteit en uitmuntendheid.

Heel wat historische gebouwen in Vlaanderen (belforten, lakenhallen, stadhuizen, gildehuizen, vleeshuizen…) getuigen van dat rijke commerciële verleden. Het is onze ambitie om de tradities en geschiedenis van dit stedelijk erfgoed naar een hedendaags podium te brengen.

luchtfoto van de stad Gent

Benieuwd naar meer?

Strategische plannen

Wil je meer weten over onze plannen? Voor de verhaallijnen 'Vlaamse Meesters' en 'Groote Oorlog' hebben we onze strategie alvast samengevat in een handige two-pager.

Download de samenvattingen

Samenvatting strategisch plan Groote Oorlog
Samenvatting strategisch plan Vlaamse Meesters
Samenvatting strategisch plan Kastelen en tuinen
Ben je een gepassioneerde toeristische ondernemer of organisatie en wil je graag samenwerken rond dit thema?

Contacteer de themaverantwoordelijke voor Vlaanderen Erfgoedbeleving.