Vlaanderen Natuurlijk

Van het Nationaal Park Hoge Kempen tot de polders en de kust: Vlaanderen heeft heel wat te bieden op het vlak van unieke natuur.
Man en vrouw fietsen door het water in Bokrijk.

Jouw contactpersoon

Met het thema Vlaanderen Natuurlijk willen we vanuit toerisme bijdragen aan een duurzame toekomst voor onze natuur en landschappen, en van Vlaanderen een echte buitenbestemming maken, waarin de beleving van natuur en landschap via straffe verhalen centraal staat.

Zowel onze bossen, parken, natuurgebieden, landschappen, landbouwgebieden ... als onze waterwegen en kust vallen onder dit thema.

Bij alle projecten en acties die in het kader van het thema Vlaanderen Natuurlijk worden uitgerold, staat de balans tussen de natuur- en landschapswaarden enerzijds en het gedeeld en recreatief gebruik van het landschap anderzijds centraal. Een zorgzame omgang met de natuur, waardering van het landschap en zijn effect op gezondheid en welzijn nemen we in elke boodschap mee.

Publicaties

Te gast in het landschap: een inspiratiegids voor duurzame natuurbeleving

De vraag naar natuur- en landschapsbeleving neemt toe. Daarom stuurt Toerisme Vlaanderen aan op meer innovatieve en betekenisvolle bezoekersbelevingen in de Vlaamse natuur, maar niet ten koste van de natuur of het landschap.

In deze gids onderzoeken we hoe we hieraan kunnen voldoen aan de hand van een tiental inspirerende voorbeelden. De gids is een handige leidraad voor organisaties met activiteiten in de natuur, terreinbeheerders, parkbureaus, toerisme-organisaties, logiesuitbaters … kortom al wie actief is op het snijvlak, van natuur, landschap en toerisme in het buitengebied. 

Meerwaarde halen uit bezoek: een inspiratiegids rond visitor payback

Vlaamse parken zullen in de toekomst aan naamsbekendheid winnen. En meer bekendheid zorgt vaak voor meer bezoekers. We zijn ervan overtuigd dat die bezoekers meerwaarde kunnen bieden aan onze parken. Dat kan bijvoorbeeld via visitor payback en visitor giving. Onderzoek hiernaar bundelen we in de inspiratiegids 'Meer waarde halen uit bezoek'. Deze gids is een handige leidraad voor alle beheerders van groengebieden.

Publicatie: Meer waarde halen uit bezoek

Vlaamse parken

Hoe kunnen we onze toekomstige nationale parken en landschapsparken ontsluiten voor bezoekers en internationaal op de kaart te zetten?

Met dit doel voor ogen stapte Toerisme Vlaanderen, net als het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Omgeving als partner mee in de trajecten van het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij voor de selectie en erkenning van een aantal nieuwe Vlaamse parken.

In het najaar van 2023 erkende de Vlaamse Regering 4 Nationale Parken (Bosland, Brabantse Wouden, Hoge Kempen en Scheldevallei) en 5 Landschapsparken (Grenzeloos Bocageland, Hart van Haspengouw, Maasvallei, Vlaamse Ardennen en Zwinstreek). Deze erkenning is het hoogtepunt van een uitvoerige selectieprocedure waarbij samenwerking centraal stond. Finaal oordeelde een onafhankelijke jury over de kandidaten.

Vlaanderen natuurlijk - ontdek onze natuu

Na jarenlange inzet en overleg tussen 5 Vlaamse agentschappen, vertegenwoordigers van tientallen lokale besturen, verenigingen en private eigenaars, brengt deze selectie natuur, erfgoed, landbouw en toerisme samen in een herkenbare en uitnodigende vorm. De Vlaamse Parken zullen niet alleen een motor voor streekontwikkeling zijn, maar zullen samen ook de internationale uitstraling van Vlaanderen met zijn pracht, praal en streekproducten versterken.

Kaart van de verschillende landschapsparken en nationale parken in Vlaanderen.

Toerisme Vlaanderen zal de erkende Vlaamse Parken nu verder ondersteunen bij de toeristische ontwikkeling en ontsluiting en het voortouw nemen in de internationale promotie.

Wat zijn Nationale Parken en Landschapsparken?

In een Nationaal Park ligt de nadruk op natuur, biodiversiteit en internationale uitstraling. In een Landschapspark ligt het accent op de diverse functies van het gebied en de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur.

Lees meer over de 9 Vlaamse Parken

Meer info? Stuur een mail naar Katrien Dejonghe

Recreatief wandelen

Veel gebieden in Vlaanderen zijn uitermate geschikt om te wandelen. De voorbije jaren hebben we dan ook fors geïnvesteerd in het uitbouwen van onder meer de wandelnetwerken. Nu zetten we nog een stapje verder.

We creëren unieke wandelervaringen voor zowel de toevallige wandelaar en dagstapper als de langeafstandswandelaar. Op basis van een wandelvisie (in opmaak) zetten we in op meer kwaliteit, beleving en dienstverlening van het huidige wandelaanbod.
We ontwikkelen nieuwe belevingen en maken die bereikbaar en vindbaar voor de (internationale) bezoeker, bijvoorbeeld via wandelplatformen.
Ook hier nemen we het voortouw in de internationale promotie.

Project: Pin je Punt

Via 'Pin je punt' verzamelen fietsers en wandelaars nuttige informatie onderweg voor, jawel ... fietsers en wandelaars. Denk maar aan laadpunten voor je e-bike, openbare toiletten, fietsherstelpunten, lunch- en picknickplekken en zoveel meer. 

Ga naar Pin je punt

Samenwerken? Neem contact op met Lotte Meuleman

Vlaanderen natuurlijk - Dendermonde

Natuur in de bredere context

Het thema Vlaanderen Natuurlijk omvat meer dan enkel de Vlaamse Parken en recreatief wandelen. We focussen qua beleving zowel op onze prachtige natuur als op het bredere landschap, dat voor een groot deel man-made is of minstens beïnvloed werd door de mens. Er is ook een belangrijke link tussen het landschap en onze andere thema’s die vaak beleefd kunnen worden in het landschap, zoals erfgoed, fietsen...

Al die sterke verhalen willen we vertalen naar innovatieve en betekenisvolle bezoekersbelevingen, bijvoorbeeld rond water, natuurgerichte logeerervaringen, pleisterplaatsen, het landschap rond kasteel- en andere erfgoedsites, kunst in de open ruimte, streekproducten, landbouwverbreding …

We zetten daarbij niet alleen in op eigen initiatieven, maar werken ook samen met collega's van verwante beleidsdomeinen en vele andere partners. Zo gingen we recent nog een partnerschap aan met Onze Natuur, bij het grote publiek vooral bekend van de gelijknamige film. 

Samenwerken? Stuur een mail naar Charlotte Lammens

Vlaanderen natuurlijk - boomtenten

Strategie Vlaanderen Natuurlijk 2030

Wil je meer weten over het thema ‘Vlaanderen Natuurlijk’ en onze plannen? We hebben de strategie 2030 samengevat in een handige two-pager.

Download de samenvatting

Samenvatting strategisch plan Vlaanderen Natuurlijk

Onderzoek naar de strategie Vlaanderen Natuurlijk 2030

De strategie 'Vlaanderen Natuurlijk 2030' is deels gebaseerd op een doorgedreven onderzoek. 
Opgelet: dit onderzoek is niet de strategie 'Vlaanderen Natuurlijk 2030', maar slechts de aanloop er naartoe.

Download het onderzoek

Eindrapport onderzoek Vlaanderen Natuurlijk IDEA Consult-disclaimer
Ben je een gepassioneerde toeristische ondernemer of organisatie en wil je graag samenwerken rond dit thema?

Contacteer de themaverantwoordelijke voor Vlaanderen Natuurlijk.