Impact op de logiessector

logies hotelkamer

Jouw contactpersoon

Via verscheidene bronnen monitoren we de impact van het coronavirus (COVID-19) op de toeristische sector. Om de impact van de crisis op de logiessector in Vlaanderen in kaart te brengen, voerden we inmiddels 3 logiesbevragingen uit.

Logiesbevraging 27 juli - 19 augustus 2020

De eerste logiesbevraging vond plaats in de zomer (van 27 juli tot 19 augustus 2020).

Maar liefst 13% van de uitbatingen gaf toen aan dat ze in de eerste helft van augustus gesloten waren. Vooral bij de kamerlogies bleek dit aandeel hoog te liggen: meer dan 25% van hen was op het moment van de bevraging gesloten. In 90% van de gevallen werd de coronacrisis als hoofdreden van die sluiting opgegeven.
 
Daarnaast bleek uit de bevraging dat het gebruik van de steunmaatregelen hoog lag: 54% van de logiesuitbaters maakte gebruik van 1 of meerdere steunmaatregelen van de overheid. Vooral de hinderpremie (47%) was populair. Ondanks dit hoge cijfer, had bijna de helft (46%) van de uitbaters geen steunmaatregel aangevraagd of toegekend gekregen.
 
Ook kwam naar voor dat de Vlaamse logiesuitbaters de toekomst over het algemeen somber inzagen. Bijna 1/5de verwachtte toen namelijk niet open te kunnen blijven in 2020. Voor de hoteluitbaters liep dit op tot bijna 30% en bij hostels bijna 40%.
 
Benieuwd naar meer resultaten van de eerste logiesbevraging? Raadpleeg deze en nog veel meer conclusies via een interactief rapport waarin je met filters en selectieknoppen een gedetailleerde weergave krijgt van de gewenste cijfers.

 

Logiesbevraging 15 januari - 3 februari 2021

De tweede logiesbevraging liep van 15 januari tot 3 februari 2021 en had, net zoals de eerste bevraging, volgende doelstellingen:

  • de status van de logiessector op dat moment in kaart brengen,
  • de impact van corona als reden van sluiting meten,
  • zicht krijgen op de steunmaatregelen die ontvangen werden,
  • de impact meten van de coronacrisis op het personeelsbeleid, de investeringen en de toekomstplannen van de logies.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 67% van de bevraagde logies 2020 afsloot met rode cijfers. Een kleine 30% draaide break-even en slechts een kleine minderheid boekte winst. Doorgaans zijn hotels er slechter aan toe dan andere logiesvormen.
Gelukkig slaagt het merendeel van de logies er wel in het hoofd – zij het soms nipt – boven water te houden dankzij de Vlaamse steunmaatregelen. 67% van de bevraagde logies maakte gebruik van de steun.

Ook de impact van de crisis op investeringen bleek groot. En dat de Vlaamse logies bijzonder veerkrachtig en flexibel zijn, maakt dit onderzoek nog maar eens duidelijk. Zelfs tijdens deze enorme crisisperiode, speelden heel wat logies in op nieuwe ontwikkelingen.

Benieuwd naar meer resultaten? Raadpleeg deze en nog veel meer conclusies via een interactief rapport waarin je met filters en selectieknoppen een gedetailleerde weergave krijgt van de gewenste cijfers.


Logiesbevraging 17 januari - 11 februari 2022

De derde logiesbevraging liep van 17 januari tot en met 11 februari 2022. De enquête peilde opnieuw naar de status van de logiessector en de impact van corona op de jaarbalans, het personeelsbeleid en de investeringen. Deze keer werd ook gepeild naar de investeringen rond duurzaamheid en naar de vooruitzichten voor 2022. Op het moment van de bevraging was 81% van de logies actief open (of in jaarlijks verlof). 10% was gesloten maar opent later dit jaar en 7% was gedeeltelijk gesloten (logies of recagedeelte). De belangrijkste redenen voor deze (tijdelijke) sluiting zijn economisch: te weinig vraag of niet rendabel door de geldende maatregelen. 

Voor 2022 voorziet 38% van de logiesuitbaters winst te maken, 11% denkt uit te komen op een negatief resultaat en 51% verwacht in 2022 voldoende omzet te halen om de kosten te dekken. 

Benieuwd naar meer resultaten? Raadpleeg deze en nog veel meer conclusies via een interactief rapport waarin je met filters en selectieknoppen een gedetailleerde weergave krijgt van de gewenste cijfers.