Modeldocumenten logiesdecreet

Jouw contactpersoon

Op deze pagina kan je alle modeldocumenten en -attesten downloaden die verband houden met de uitvoering van het logiesdecreet. Je vindt hier ook alle regelgevende teksten en uitvoeringsbesluiten terug.

Klik op de onderwerpen om de bijhorende documenten te raadplegen:
 

Het logiesdecreet

Decreet houdende het toeristisch logies (gecoördineerde tekst)
Brochure 'Het Vlaams logiesdecreet in één oogopslag'
Brochure 'Le décret flamand relatif à l'hébergement touristique en un coup d'oeil' (vertaling uit het Nederlands)

Modeldocumenten en -attesten

Formulier voor aanmelding, erkenningsaanvraag of aanvraag van een comfortclassificatie voor een toeristisch logies
Modelbewijs dat aantoont dat het toeristische logies de nodige verzekeringen bezit
Modelattest dat aantoont dat het terreingerelateerde toeristische logies in een gebied ligt waarvan de planologische bestemming de logiesexploitatie toelaat
Model contactgegevens Toerisme Vlaanderen voor informatie over logiesdecreet - 4 talen

Brandveiligheid

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen (integraal)
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen (zonder Bijlages)
Bijlage 2: Specifieke brandveiligheidsnormen voor kamergerelateerd logies tot en met 5 verhuureenheden en tot maximum 12 slaapplaatsen
FAQ bij Bijlage 2
FAQ bij Bijlage 3
Bijlage 3: Specifieke brandveiligheidsnormen voor kamergerelateerd logies vanaf 6 verhuureenheden en vanaf 13 slaapplaatsen
Bijlage 4: Specifieke brandveiligheidsnormen voor terreingerelateerd logies
FAQ bij Bijlage 4
Aanvraagformulier voor een brandveiligheidsattest bij de burgemeester (controle door de brandweer) (bijlage 3 en 4)
Aanvraagformulier voor een brandveiligheidsattest bij Vinçotte vzw (bijlage 2)
Aanvraag voor een afwijking op de brandveiligheidsnormen bij de Technische Commissie Brandveiligheid
Brandveiligheidsattest type A voor het toeristische logies (positief attest)
Brandveiligheidsattest type Abis voor het toeristische logies (vereenvoudigd attest)
Brandveiligheidsattest type B voor het toeristische logies (tijdelijke attest)
Brandveiligheidsattest type C voor het toeristische logies (negatief attest)
Voorbeeld van brandinstructies

Uitbatingsnormen en procedures

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies (integraal)
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies (zonder bijlagen)
Bijlage 1: Openings- en uitbatingsvoorwaarden waaraan een kamergerelateerd logies moet voldoen
Bijlage 2: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming hotel en aanverwante benamingen
Bijlage 3: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming gastenkamer en aanverwante benamingen
Bijlage 4: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming vakantiewoning en aanverwante benamingen
Bijlage 5: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming hostel en aanverwante benamingen
Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor terreingebonden logies (Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies)
Bijlage 7: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming camping en aanverwante benamingen
Bijlage 8: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming camperterrein en aanverwante benamingen
Bijlage 9: Bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de benaming vakantiepark en aanverwante benamingen

Comfortclassificaties

Ministerieel besluit tot bepaling van de classificatienormen inzake comfort voor een erkend toeristisch logies (integraal)
Bijlage 1: Classificatienormen inzake comfort voor erkende hotels
FAQ's over de comfortclassificatienormen voor hotels
nadere invulling van de classificatienormen 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 voor erkende hotels inzake toegankelijkheid
Bijlage 1: Classificatienormen inzake comfort voor erkende hotels
Bijlage 2: Classificatienormen inzake comfort voor erkende gastenkamerexploitaties
Bijlage 3: Classificatienormen inzake comfort voor erkende vakantiewoningen
Bijlage 4: Classificatienormen inzake comfort voor erkende campings
Bijlage 5: Classificatienormen inzake comfort voor erkende vakantieparken

Erkenningstekens

Ministerieel besluit tot bepaling van de erkenningstekens voor een erkend toeristisch logies