Toegankelijkheid: het M-label

Het toegankelijkheidslabel voor meeting- en congresinfrastructuur
FHV-Genk-Thor-20220714-HR-057

Jouw contactpersoon

Ook meeting- en congreslocaties kunnen zich onderscheiden en certificeren met het M-label. Dit label bestaat uit 3 niveaus en garandeert aan organisatoren van meetings en congressen dat gebouw en dienstverlening toegankelijk zijn voor iedereen. Het bevat niet alleen criteria voor rolstoelgebruikers, maar ook voor mensen met een auditieve of visuele beperking.

3 niveaus van het M-label

Het M-label bestaat uit 3 niveaus:

  • M: basistoegankelijk: wat extra hulp en inspanning kan nodig zijn
  • M+: goed toegankelijk
  • M++: uitstekend toegankelijk
Toegankelijkheidslabel M
Toegankelijkheidslabel M+
Toegankelijkheidslabel M++

Dit toegankelijkheidslabel behalen

Ben je lid van het netwerk Flanders Heritage Netwerk? Dan kan je je gratis laten begeleiden voor verdere professionalisering. Tijdens dit traject wordt ook de toegankelijkheid van je site onder de loep wordt genomen. 

Heb je interesse voor het toegankelijkheidslabel, maar ben je geen lid van het netwerk Flanders Heritage Venues? Neem contact met ons op om een labelscreening aan te vragen

Evaluatie en begeleiding door Inter

Inter komt ter plaatse om je huidige toegankelijkheidsniveau te evalueren. Je krijgt advies over de stappen je nog moet zetten om in aanmerking te komen van een toegankelijkheidslabel. 

Screening

Nadat je het advies uit het begeleidingstraject hebt toegepast, volgt een screening op basis van de labelcriteria M, M+, M++.

De labelcommissie beslist over de toekenning

Je ontvangt de resultaten van de screening. 

De labelcommissie - die bestaat uit ervaringsdeskundigen, adviseurs van Inter en toegankelijkheidcoaches van Toerisme Vlaanderen - beslist over de toekenning van een label. Mogelijks zijn hier nog een paar voorwaarden aan verbonden.

Pak uit met je label

Kent de labelcommissie jouw locatie een M, M+ of M++ label toe? Dan ontvang je een toegankelijkheidsbordje voor aan de ingang van je gebouw. Vermeld het zeker ook duidelijk op je website!

Engagementsverklaring van jouw partners

We streven ernaar om Vlaanderen te laten uitgroeien tot een internationale topbestemming met zoveel mogelijk integraal toegankelijke meetings en congressen. Als venue of organisator van meetings en congressen kan je daaraan bijdragen door toegankelijkheidsmaatregelen te nemen. Maar stimuleer zeker ook je leveranciers en onderaannemers door hen deze engagementsverklaring voor te leggen.   

Engagementsverklaring toegankelijkheid meetingindustrie