Subsidieoproep Digitale Transformatie Congresvenues

De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op de congres- en eventindustrie in Vlaanderen. Het traditionele format van meetings, events & congressen is onder druk komen te staan en de vereisten om op internationaal niveau mee te concurreren zijn op korte tijd sterk veranderd.
Toerisme Vlaanderen is ervan overtuigd dat digitale transformatie een congresvenue op innovatieve wijze kan helpen onderscheiden, en biedt de sector via deze subsidieoproep de nodige ruggensteun.
Een lege congreszaal

Jouw contactpersoon

Over de subsidieoproep

Met deze oproep ondersteunt Toerisme Vlaanderen projecten die inzetten op:

1. Kwaliteitsopschaling digitale basisinfrastructuur. Hieronder vallen investeringen in kader van:

 • Infrastructuur die Wi-Fi 6-technologie ondersteunt.
 • De upgrade van het kernnetwerk naar minstens 10 gigabit, inclusief kosten voor access switches, serverkast, bekabeling en glasvezel (fiber).
 • De aanschaffing van materiaal dat een betere dekking aanbiedt van internet voor deelnemers en klanten.
 • De ontwikkeling van een mobiel privé netwerk (hybride netwerken).

2. Digitale basisvoorzieningen ter ondersteuning van de klantvriendelijkheid voor, tijdens, en na evenementen (event management of planning software; gebruik en/of integratie van een CRM-oplossing, etc.).

3. De productie of upgrade van een bestaande 3D-scan van de congresvenue ter overtuiging van eventuele organisatoren.

4. Websiteoptimalisatie.

5. Investeringen om hybride congressen mogelijk te maken.

6. Investeringen inzake digitale bewegwijzering, zowel digitaal als ter plaatse (smart camera’s, virtual director, interactieve schermen, streaming gerichte oplossingen, etc.).

7. Investeringen ter opschaling van de digitale beleving ter plaatse, waaronder de storytelling over de site zelf (Extended Reality-gerichte oplossingen, etc.).

Wie kan steun aanvragen?

Om steun aan te vragen moeten congresvenues aan volgende criteria voldoen:

1. De congresvenue heeft een plenaire ruimte met minimale capaciteit van 200 pax en daarbovenop een of meerdere ruimtes bestemd voor break-out en/of lunch/diner die gezamenlijk een capaciteit van 200 pax hebben.

2. De congresvenue is een bestaande en permanente infrastructuur.

3. De congresvenue beschikt over een operationeel duurzaamheidsplan met concrete doelstellingen.

4. De congresvenue heeft de zelfscan ingevuld en voegt het resultaat van deze zelfscan toe aan de steunaanvraag.

5. De congresvenue heeft een internationale werking en kan dit als volgt aantonen:

 • De congresvenue ontving tussen 1 januari 2018 en 31 juni 2023 minstens twee 2 internationale congressen voor associaties of bedrijven, die minstens 2 dagen duurden en waaraan minstens 200 pax deelnamen (waaronder buitenlandse deelnemers).
 • De congresvenue heeft een internationaal gerichte en dus meertalige promotie (min. Engels) (via website, promotiekanalen, publicaties, deelname aan beurzen gericht op internationale organisatoren.

6. De congresvenue heeft een intern aanspreekpunt voor de opvolging van de congreswerkin7. De congresvenue profileert zich als meeting- en congresvenue op eigen communicatiekanalen (website, social media).

De definitieve lancering volgt meteen na de goedkeuring van het ministerieel besluit. Een steunaanvraag indienen zal enkel mogelijk zijn via het digitaal subsidieloket. Op basis van de huidige planning voorzien we dat aanvragen ingediend kunnen worden vanaf begin augustus tot 29 september 2023.

Alle randvoorwaarden, beoordelingscriteria, verdere specificaties en de link naar het digitaal subsidieloket zullen bekend gemaakt worden na goedkeuring van het desbetreffend ministerieel besluit.

De volledige reglementering werd gebundeld in een overzichtelijke handleiding. Hierin vind je het volgende terug:  

 • Wie kan er subsidie aanvragen? 
 • Waarvoor kan ik subsidie aanvragen? 
 • Hoe dien ik een aanvraag in? 
 • Beoordelingsprocedure 
 • Voorwaarde na goedkeuring 

Lees aandachtig de handleiding! Dit is een belangrijke voorbereiding voor het invullen van het online aanvraagformulier. 

Hoe moet je een steunaanvraag indienen?

Vanaf 03/08/2023 kan je jouw steunaanvraag indienen via het digitaal subsidieloket: Subsidies (toerismevlaanderen.be). Om toegang te krijgen tot het digitaal subsidieloket, moet je je aanmelden via eID, itsme, een beveiligingscode of een token. De deadline voor het indienen van een steunaanvraag is 29/09/2023.   

Let op! Je kan je aanvraag tussentijds opslaan, maar eens je hem officieel indient, kan er NIETS meer toegevoegd of aangepast worden. Lees daarom aandachtig de handleiding. Dit is een belangrijke voorbereiding voor het invullen van jouw steunaanvraag. Wil je vooraf al eens doornemen welke gegevens er nodig zijn voor het indienen van een steunaanvraag, lees dan hier de vragen al eens na

Infosessies

Herbekijk hieronder de digitale infosessie die in juli plaatsvond, waarin we:

 • De belangrijkste informatie toegelicht hebben
 • De oproep aan de hand van een reeks voorbeelden geïllustreerd hebben
 • Voldoende ruimte voor vragen voorzien hebben

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Kunnen venues in Brussel ook een steunaanvraag indienen?

Alleen venues in het Vlaams Gewest kunnen steun aanvragen. Brusselse venues kunnen eventueel bij Visit Brussels terecht.

2. Door een fout werd de schematische oefening waarvan sprake in het aanvraagformulier niet in de handleiding opgenomen. Deze kan je hieronder bekijken. Aan de hand van dit schema kan je nagaan welke staatssteunregels op jouw project van toepassing zijn.