Reisintenties van de Belgen: 1 op 3 kiest voor vakantie in eigen land

30 mei 2020
Vlaanderen

Jouw contactpersoon

41% van de Belgen is door de lockdown de eigen streek en omgeving meer gaan ontdekken en appreciëren. 34% wil in de toekomst vaker met vakantie in eigen land. En 80% zegt dat ze druk bevolkte plaatsen liever links laten liggen. Dat zijn de meest opvallende conclusies uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen naar de reisintenties van de Belgen.

Toerisme Vlaanderen voert onderzoek naar de reisintenties van de Belgen. Het onderzoek wordt telkens om de 2 weken herhaald en werpt zo ook licht op de evolutie van de reisintenties bij onze landgenoten. De eerste 2 peilingen zijn intussen achter de rug en laten zien hoeveel Belgen deze zomer op reis willen naar het buitenland of eerder kiezen voor de troeven van Vlaanderen.

41% van de Belgen geeft aan dat ze door de lockdown hun eigen omgeving meer zijn gaan ontdekken en appreciëren. 34% van de respondenten zegt dat ze in de toekomst meer in eigen land zullen reizen. 80% geeft aan dat ze de komende maanden druk bevolkte plaatsen zullen vermijden. Dat laatste wijst erop dat Belgen zich erg bewust zijn van de risico’s van de pandemie en er ook bij hun reisplannen effectief rekening mee houden.

De eerste peiling vond plaats tussen 7 en 11 mei, de tweede tussen 22 en 27 mei. In die tussenperiode gingen de musea opnieuw open en vielen er ook beslissingen over de tweedeverblijvers en de zomerkampen. We zien in de resultaten dat deze 2 extra weken en de versoepelingen effectief een impact hadden op het reisgedrag en -intenties van de Belgen. Een deel van de Belgen is door de coronacrisis afgestapt van zijn of haar vakantieplannen en heeft beslist om thuis te blijven. Vier op de vijf Belgen gaf aan dat ze voor de coronacrisis concrete reisplannen hadden voor deze zomer. Begin mei had slechts 44% van de Belgen nog concrete reisplannen voor deze zomer. Bij de tweede peiling is dat terug iets toegenomen, tot 54%.

20% van de Belgen geeft aan deze zomer meer binnen Vlaanderen te reizen. Er is ook een opvallende verschuiving qua voorkeur voor type reisbestemming. Voor corona droegen kustbestemmingen de voorkeur weg, waar Belgen nu vooral aangeven dat ze naar groene en landelijke omgevingen willen reizen.

Het onderzoek werpt ook licht op de beweegredenen van de Belgen om hun vakantieplannen bij te stellen. 54% geeft aan dat de onzekerheid over het mogen reizen de doorslaggevende reden was om ofwel thuis te blijven of een andere bestemming te overwegen. Dit wordt op de voet gevolgd door het risico op besmetting (48%). Deze tweede reden springt er vooral uit bij mensen die aangeven thuis te zullen blijven. Als derde reden is de overtuiging dat het omwille van de veiligheidsmaatregelen niet leuk zal zijn op reis (35%).

Het onderzoek naar de reisintenties van de Belgen wordt tweewekelijks uitgevoerd bij ruim 1200 Belgen die de afgelopen 3 jaar minstens 1 trip mét overnachting maakten. De volgende 3 peilingen staan gepland in juni en juli.