Naslagwerk project Vlaamse Meesters 2018-2021

10 maart 2022
Al sinds de late middeleeuwen dwingen de Vlaamse Meesters internationaal bewondering af met hun vakmanschap, creativiteit en technische innovaties. Rubens, Bruegel en Van Eyck zwermden over de wereld uit en waren toen de beste ambassadeurs van de Vlaamse cultuur. En dat zijn ze vandaag nog
steeds. De voorbije jaren hebben we aan de hand van vele samenwerkingen en via talrijke projecten en initiatieven de Vlaamse Meesters internationaal op
de kaart gezet. Een resultaat waar we met zijn allen terecht trots op mogen zijn.

Jouw contactpersoon

In dit boek blikken we terug op een bijzonder rijk en divers cultureel programma vol onvergetelijke projecten. Zoals je kon merken was het Vlaamse Meesters-programma een schot in de roos. Onze vele partners en andere betrokkenen konden daarvan de vruchten plukken, en niet in het minst onze Vlaamse Meesters zelf. Er werden belangrijke stappen gezet in de belevingsmogelijkheden in de verschillende musea en ook het rijk gevulde evenementenprogramma kreeg grote internationale weerklank. De reputatie van de Vlaamse Meesters is zowel nationaal als internationaal sterk gestegen. We ontvingen enorm veel tevreden bezoekers en ook bij de Vlaming zien we dat de Vlaamse Meesters fors aan bekendheid en weerklank hebben gewonnen.

Zin om nog een laatste keer uitgebreid terug te blikken op de projectjaren 2018-2021? Blader dan zeker eens door de publicatie!