Bewegwijzering op het openbaar domein: waar beginnen?

Jouw contactpersoon

Als attractie of museum heb je er alle belang bij dat je bezoekers op hun bestemming geraken. De bewegwijzering is dan ook een cruciale factor met een belangrijke impact op tevredenheid en reputatie. En daar is vaak nog wel wat werk aan de winkel. Bovendien ben je afhankelijk van de medewerking van de overheid want op het openbare domein is een doe-het-zelf aanpak uit den boze.

Denk je aan verbeteracties rond signalisatie? Achterhaal dan in de eerste plaats wie de wegbeheerder is.

De regelgeving en de toepassingspraktijk van de Vlaamse overheid zijn hoofdzakelijk gericht op een vlotte verkeersafwikkeling, veiligheid, overzichtelijkheid en systematiek. Bewegwijzering als onthaalinstrument heeft dan ook haar limieten. Bekijk het daarom ook altijd wat breder. Minstens even belangrijk is het integreren van bereikbaarheidsinformatie in je communicatie: 

  • Denk daarbij zeker ook aan het gemeenschappelijk vervoer.
  • Vergeet ook niet dat een groot deel van het particulier vervoer is uitgerust met navigatiesystemen.
  • Check of je POI's opgenomen zijn en communiceer je GPS-coördinaten.