Deontologische code voor gidsen en reisleiders

Gids in Leuven - HEADER

Jouw contactpersoon

Als organisatie is het belangrijk dat de gidsen waarmee je samenwerkt en die het beeld van je organisatie mee uitdragen naar de klant, weten aan welke afspraken zich te houden. Het gaat daarbij niet alleen om concrete, praktische afspraken, maar ook om deontologische afspraken.

Dit voorbeeld van deontologische code kan als basis dienen voor het ontwikkelen van je eigen afsprakenkader voor je gidsen.

Download het voorbeeld

Voorbeeld deontologische code voor gidsen en reisleiders