Je kan als organisatie met een gidsenwerking nog meer op maat van je klant werken door gedetailleerde informatie over die klant te verwerven. Met informatie over de kenmerken van je klant kan de gids de rondleiding aanpassen aan de groep. Daardoor krijgt de groep geen standaardrondleiding, wat de ervaring optimaliseert en de deelnemers het gevoel geeft belangrijk te zijn voor de organisatie.

In de checklijst van de kenmerken van de klant krijg je een overzicht van allerlei mogelijke kenmerken van de klant die zijn ervaring kunnen beïnvloeden. Een schematische lijst met de kenmerken van de klant geeft inzicht op welke vlakken klanten kunnen verschillen. Je vindt al deze kenmerken ook nog eens samengebracht in een mindmap.

Mindmap: Kenmerken klantgroep
Tekst: Checklijst kenmerken klantgroep
Schema: Checklijst Kenmerken klantgroep