Wat heeft de klant nodig voor zijn bezoek aan je museum of attractie?

Man op bankje in museumzaal

Ook in de periode tussen de reservatie en het eigenlijke bezoek heeft de klant bepaalde behoeften. Hij wil zeker zijn dat de reservatie goed is ontvangen,krijgt graag informatie wat er te zien en te beleven is, wil zich kunnen voorbereiden, ...

De 4 belangrijkste aspecten waarmee je rekening kunt houden, namelijk informatie, oriëntatie, comfort en betrokkenheid komen aan bod in deze tekst over wat de klant voor zijn bezoek nodig heeft.

Je vindt de inhoud van deze tekst ook schematisch voorgesteld in een overzichtelijke mindmap.

Wat heeft de klant nodig
Mindmap: Wat heeft de klant nodig