Plekken van bezieling, plekken van beleving

Congres 'Bestemming erfgoed: in gesprek met de plek'
gezicht met erfgoedelementen
  • Sessie 1B: Plekken van bezieling, plekken van beleving
  • Donderdag 26 oktober 2023, 13u45 - 15u05 
  • Stanley Zaal (FMCCA)
  • Aantal plaatsen: 90 
Beiaardklanken, jaarlijkse processies, vakmanschap dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Vlaanderen heeft heel wat immaterieel erfgoed, maar hoe kunnen toeristen deze niet-tastbare tradities beleven? Hoe laat je bezoekers proeven van onze frietkotcultuur? Hoe laat je hen kennismaken met de garnaalvisser achter de garnaal? Hoe maak je van een, soms eeuwenoud, ambachtelijk maakproces een aantrekkelijke ervaring voor een buitenstaander? Tijdens deze sessie zoeken we naar een uitgebalanceerd recept voor duurzaam erfgoedtoerisme.

De synergie tussen toerisme en immaterieel erfgoed: een delicate dans van samenwerking, beleving en borging 

Kaat De Ridder is onderzoeker erfgoedtoerisme en docent aan de Thomas More Hogeschool. Met haar onderzoek wil ze een kader creëren waarin bezoekers immaterieel erfgoed kunnen ervaren met de nodige aandacht voor de borging van de praktijken en de gemeenschappen die deze praktijken dragen.    

SprekerKaat De Ridder  

Klinkende torens: de beiaard in gesprek met zijn plek  

Luc Rombouts is beiaardier in Leuven en Tienen en een drijvende kracht achter de beiaardcultuur in Vlaanderen. Muziek op torenklokken is typisch voor de Lage Landen en gaat terug tot de 16de eeuw.  In de meeste Vlaamse steden speelt de beiaard wekelijks en zijn er zomeravondconcerten die een eigentijdse invulling geven aan dit muzikale erfgoed. Unesco erkende de beiaardcultuur in België als voorbeeldpraktijk van het borgen van levend erfgoed. 

Spreker: Luc Rombouts 

Handmade in Brugge en de toeristische valorisatie van het ambachtelijke maken  

Evelyne Demey coördineert het project Handmade in Brugge. Dit makersplatform werkt al 10 jaar rond ‘hedendaags meesterschap’. Met een label, een stadsgids, een app en de historische plek ‘het Sashuis’ toont Handmade in Brugge hoe je aan de slag kunt gaan rond duurzaam toerisme.  

SprekerEvelyne Demey

Garnaalvisserij te paard: eeuwenoude traditie lokt jong en oud  

Ruth Pirlet werkt als coördinator wetenschappelijk werk bij het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Het museum staat samen met de paardenvissers in voor het borgen van de vijfhonderd jaar oude traditie van garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke. De praktijk is Unesco erfgoed en kustgemeente Koksijde biedt toeristen de kans om een demonstratie bij te wonen. Ruth Pirlet gaat in op het evenwicht tussen toerisme en het borgen van de traditie en de rol die het museum daarbij speelt.  

SprekerRuth Pirlet 

Deze sessie komt tot stand in samenwerking met:
Werkplaats Immaterieel Erfgoed