Sprekers

Congres 'Bestemming erfgoed: in gesprek met de plek'
gezicht met erfgoedelementen

Keynote sprekers

Stijn Reijnders

Stijn Reijnders

Stijn Reijnders is hoogleraar Cultureel Erfgoed en vice-decaan Onderzoek aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Zijn onderzoek focust op het snijvlak tussen media, cultuur en toerisme. Hij heeft een bijzondere interesse voor mediatoerisme: het fenomeen waarbij mensen naar plekken reizen vanwege hun associatie met films, tv-series, boeken of andere vormen van populaire cultuur. Hij is co-redacteur van de boeken Locating Imagination in Popular Culture (2021) en Worlds of Imagination: A Global Perspective on Media, Tourism and Power (2024). Beide werken reflecteren over de complexe relatie tussen fictie, plek en thuisgevoel in de gemediatiseerde maatschappij van vandaag. 

Celia Martinez Yanez

Celia Martínez Yanez

Celia Martínez Yáñez is doctor in de Kunstgeschiedenis. Ze doceert kunstgeschiedenis en cultureel erfgoed aan de Universiteit van Granada en bij de masteropleiding in Architectuur en Historisch Erfgoed van de Universiteit van Sevilla, het Andalusisch Instituut voor Historisch Erfgoed en de Raad van het Alhambra en Generalife. Ze is eindredacteur van ERPH, een wetenschappelijk online tijdschrift over cultureel erfgoed. Sinds 2018 zetelt ze in de raad van bestuur van ICOMOS Spanje, en sinds september 2023 ook van ICOMOS. Ze is ook vicevoorzitter van het 'ICOMOS International Scientific Committee on Cultural Tourism' en coördinator van het 'ICOMOS International Charter for Cultural Heritage Tourism' (2022). Haar focus ligt vooral in het 'ICOMOS-IUCN Connecting Practice Project (Fase I)', de update van de 'ICOMOS Guidance on Heritage Impact Assessment for Cultural World Heritage Properties', en het 'ICOMOS Project on European transnational and serial properties'. Ze monitort ook het Horizon 2020 programma van de Europese Raad. De centrale thema’s in haar talrijke artikels en congreslezingen zijn cultureel erfgoedbeheer, cultureel toerisme en de evolutie en implementatie van de Werelderfgoedconventie.  

 

 

 

Thorsten Ludwig

Thorsten Ludwig

Thorsten Ludwig studeerde aan de UHI (University of the Highlands and Islands) en is MSc (Meester in de exacte wetenschappen) in ‘archeologie en interpretatie’. Tot 1993 werkte hij bij een Duits nationaal park. Daarna richtte hij zijn eigen consultancybureau op: Bildungswerk interpretation. Van 2015 tot 2021 was hij managing director van de European Association for Heritage Interpretation (Interpret Europe). In die functie ontving hij de EU Altiero Spinelli-prijs 2017 voor het initiatief 'Engaging citizens with Europe's cultural heritage'. Vanuit zijn positie bij Interpret Europe raakte hij betrokken bij het UNESCO-project 'WH-Interp'. Dat project stelde de kerntaak van bezoekerscentra op UNESCO-sites scherp: een erfgoedinterpretatie gebaseerd op waarden. Momenteel stimuleert het project de ontwikkeling van leerlandschappen rond erfgoedplekken. 

Sessie 1A: In de voetstappen van de meester

Sergio Servellón

Sergio Servellón

Sergio Servellón is directeur van het FeliX Art & Eco Museum in Drogenbos. Onder zijn beleid heroriënteerde het museum zich van een monografische naar een thematische instelling met focus op avant-garde kunst, ecologie en natuurbeleving. Hij is webredacteur voor de themawebsite ‘Abstract Modernisme’ van de Vlaamse Kunstcollectie en publiceerde hij een bestandscatalogus van de tekeningen van Felix De Boeck en een monografie over de auteur-kunstenaar Michel Seuphor. Hij is voorzitter van de professionele museumorganisatie ICOM Belgium Flanders en van het mecenaatsproject PASFoundation Fonds, deel van de Koning Boudewijn Stichting. Tevens is hij bestuurslid van NEMO, de Europese vereniging van museumassociaties.

Kristof Reulens

Kristof Reulens

Kristof Reulens (°1978)  behaalde een master 'Kunstwetenschappen en Archeologie' en 'Vergelijkende Cultuurwetenschappen' aan de Universiteit Gent en een master Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.  Sinds 2005 is hij coördinator Erfgoed en Kunsten bij Stad Genk en conservator van het Emile van Dorenmuseum. Huis van landschap en kunst. Vanuit zijn functie initieert hij bovendien mee de projecten kunst in publieke ruimte en coördineert de uitbouw van de culturele erfgoedwerking Geheugen van Genk. Hij cureerde tal van tentoonstellingen, vaak met een dialoog tussen historische en hedendaagse kunst. Hij schreef diverse boeken, o.a. over het kunstenaarsoord Genk en monografieën over o.a. Emile Van Doren (1865-1949), Armand Maclot (1877-1959), Joseph Coosemans (1828-1904) en Eugène Verdyen (1836-1903). 

Kristof Lataire

Kristof Lataire

Kristof Lataire is toekomstverkenner van erfgoed in Vlaanderen. Vanuit zijn expertise in religieus erfgoed verkent hij vooral de toekomst van abdijen, parochiekerken, kloosters,… In deze hoedanigheid is hij programmaleider religieus erfgoed bij Toerisme Vlaanderen. Hij neemt het projectleiderschap van de Sint-Godelieveabdij, kloostersite Minderbroeders Kapucijnen, beide in Brugge, en tot voor kort Abdij Herkenrode voor zijn rekening. Begin dit jaar werd Kristof ook projectleider van het Rubenskasteel in Zemst. Als voormalige projectleider Reizen naar Morgen wil hij steeds het toekomst- en herwaarderingstraject met toeristische ontsluiting binnen deze filosofie in goede banen te leiden. 

Sofie Muller

Sofie Muller

Het oeuvre van Sofie Muller (°1974, Gent) verbeeldt La condition humaine op eigenzinnige wijze. Dit resulteert in een indrukwekkend en gevarieerd repertoire waarbij de mens uitblinkt in al zijn kwetsbaarheid. Met installaties en sculpturen, aangevuld met werken op papier, visualiseert ze onze diepste en donkerste psyche. Haar drang naar perfectie en vakmanschap verzoent zich met de soms brute visualisatie van innerlijke kwetsuren, hetgeen haar boodschap kracht bijzet en leidt tot een mentaal portret van ons, De Mens. 

Sessie 1B: Plekken van bezieling, plekken van beleving

Kaat De Ridder

Kaat De Ridder

Kaat De Ridder (MSc) is onderzoeker erfgoedtoerisme en docent aan de Thomas More Hogeschool. Ze heeft een passie voor cultuur en erfgoed en de beleving ervan binnen toeristische ervaringen. Als kwalitatief onderzoeker en expert cultureel erfgoed aangesteld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media, voert ze mee onderzoek rond immaterieel erfgoed. Dat richt zich tot het creëren van een kaderwerk waarin bezoekers dit type erfgoed kunnen ervaren, terwijl het aandacht heeft voor de borging van de praktijken, en de gemeenschappen die deze praktijken dragen.  

Luc Rombouts

Luc Rombouts

Luc Rombouts (°1962) studeerde klassieke filologie en MBA aan de KU Leuven. Hij studeerde af aan de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' in Mechelen in 1987. In 2016 doctoreerde hij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de oorsprong van de beiaard. Luc is beiaardier in Leuven en Tienen en doceert beiaardgeschiedenis en campanologie aan de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen. Hij schreef verschillende boeken over de beiaard, waaronder de bekroonde beiaardgeschiedenis Zingend brons. Luc is voorzitter van het Belgian Carillon Heritage Committee, dat werd opgericht na de Unesco-erkenning van de beiaardcultuur in België in 2014. 

Evelyne Demey

Evelyne Demey

Evelyne Demey (°1983) studeerde professionele bachelor plastische opleiding. Na enkele jaren actief in het onderwijs, zette ze bij Syntra West de ambachtelijke opleidingen opnieuw op de rails. Sinds 2020 laten ambachten haar niet meer los en coördineert ze het project Handmade in Brugge vanuit de werking van De Republiek. Waar ze Brugge mee op de kaart zet; als stad waar ambachtelijke maken een toekomst krijgt. Sinds november 2022 via een fysieke plek, het Sashuis. Op deze historische plek in het toeristisch hart van de stad zet ze Brugse ambachtelijke makers verrassend in de kijker.

Ruth Pirlet

Ruth Pirlet

Ruth Pirlet (°1988) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze ging in 2012 aan de slag als wetenschappelijk medewerker bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), waar ze zich toelegde op zee-gerelateerde geschiedkundige projecten, met een nadruk op onderzoek naar de historiek van de zeevisserij en van de zeewetenschappen in België. Sinds september 2017 werkt ze als coördinator wetenschappelijk werk bij het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke, waar ze zich verder verdiept in het erfgoed van de Vlaamse visserij.

Sessie 1C: Er was eens een landschap

Shera van den Wittenboer

Shera van den Wittenboer

Shera van den Wittenboer (1974) studeerde landschapsarchitectuur en landschapsgeschiedenis. Sinds 2017 werkt zij als adviseur landschap en erfgoed voor het College van Rijksadviseurs. Hier werkt zij aan uiteenlopende thema’s en opgaven: verduurzaming van de landbouw, natuuropgaven, klimaatadaptatie, de impact van de energietransities, stad-land relaties, etc. Daarnaast doet ze landschapshistorisch onderzoek en schrijft landschaps- en gebiedsbiografieën voor verschillende opdrachtgevers en schaalniveaus, waaronder ook in Vlaanderen. Zo schreef ze een landschapsbiografie voor de Kempense Heuvelrug en stelde een biografie op voor de Kalmthoutse heide en omstreken. Momenteel werkt ze aan een gebiedsbiografie voor Novex-regio Zwolle, die bestaat uit 22 gemeenten.

Sessie 2A: Onzichtbaar erfgoed beleven

Soetkin Vervust

Soetkin Vervust

Soetkin Vervust heeft archeologie (2008) en geografie (2010) gestudeerd aan de UGent, en daar vervolgens een doctoraat gedaan in de historische cartografie (een studie van de 18e eeuwse Ferrariskaart), afgerond in 2016. Daarna trok ze voor een aantal jaar naar Engeland, voor postdoctoraal onderzoek in de archeologie aan Newcastle University. Sinds 2020 is ze verbonden aan de VUB waar ze als landschapsarcheologe sinds begin 2022 het TESTEREP-project coördineert. Dat onderzoekt hoe ons kustlandschap de laatste 5000 jaar veranderd is en welke lessen we daaruit kunnen trekken voor het heden.

Ro Koster

Ro Koster

Ro Koster, 59 jaar, 110kg  en 2.13m. Samen met Ad Kil heeft hij RO&AD architecten opgericht. Een bureau dat danst door de schalen van meubel tot regionale planning en verder. Altijd met het doel een veerkrachtige toekomst te bouwen waarin alle levensvormen kunnen floreren en waar je ook nog vrolijk van wordt. Een vraag die veel door zijn hoofd gaat is: Wie wil je zijn en wat is je bijdrage? In zijn sessie laat hij de Verdronken Stad Reymerswael zien.
 

Gerlin Heestermans

Gerlin Heestermans

Als een ode aan het vaak weinig bekende modernistische erfgoed dat België rijk is, startte Gerlin Heestermans (°1988) in 2019 met het erfgoedplatform Toerist Modernist. Al snel werd haar hobby – huizen en gebouwen spotten, stoute schoenen aantrekken en aanbellen voor een bezoek – bijna een obsessie. Ze stippelde verschillende architectuurwandelingen uit om zo de vele prachtige modernistische huizen en gebouwen, die vaak geen beschermd erfgoed zijn, en dus kwetsbaar voor veranderingen, op de kaart te zetten. Haar Instagramaccount @toeristmodernist (met meer dan 28,5K volgers) is een must-follow voor architectuurliefhebbers.

Jeroen Van Vaerenbergh

Jeroen Van Vaerenbergh

Jeroen Van Vaerenbergh, alias De Foodarcheoloog, is een archeoloog met een passie voor eten. Na 20 jaar met zijn voeten in het Vlaamse bodemarchief te hebben gestaan, is hij nu voltijds consulent in het creëren van archeologische sensaties. Hij haalt zijn inspiratie uit de materiële resten van voedingsgewoonten uit het verleden, voor de creatie van hedendaagse smaaksensaties met een boodschap voor een leefbare toekomst. Hij doet dit in nauwe samenwerking met chefs, producenten, wetenschappers, kunstenaars en creatievelingen. Samen tonen ze aan dat tijden en smaken veranderen. 
 

Sessie 2B: Bijzondere bestemmingen buiten de gebaande paden

Jeroen Byron

Jeroen Bryon

Sinds het begin van zijn carrière werkt Jeroen op het kruispunt van (historische) plekken, toerisme en economie. Hij was achtereenvolgens onderzoeker, beleidsmaker en ondernemer. Hij haalde een doctoraat aan de KUL en een MBA aan Antwerp Management School. Jeroen helpt erfgoedsites en musea bij het ontwikkelen van bezoekersstrategieën, zoekt mee naar hands-on, commercieel leefbare oplossingen, en (bege)leidt de implementatie ervan. Hij is gastprofessor design thinking aan Thomas More University College en Antwerp Management School. Zijn expertise op het vlak van experience design, place making en hospitality zet hij vandaag in als Business Development and Finance Manager bij Herita. Als projectleider ‘beleving’ won hij een gouden Henry Van de Velde award met het project Virtueel Museum van Vlaanderen.

Isabel Lowyck

Isabel Lowyck

Isabel Lowyck is al meer dan 20 jaar lang actief in de culturele sector. Ze studeerde Kunstwetenschappen (KU Leuven), Culturele Studies (KU Leuven) en Cultuurmanagement (UA). In 2016 behaalde ze het diploma Executive Management aan de Vlerick Business School, waarbij ze ondernemerschap beter leerde kennen. Ze werkte in het Jubelparkmuseum op de educatieve dienst en vervolgens in de Vlaamse Museumvereniging. In 2005 richtte ze de vzw AmuseeVous op. Ze coördineerde diverse projecten, zoals de bekende Polsbandactie i.s.m. Rock Werchter. Vanaf 2018 was ze afdelingshoofd Publiekswerking van M-Leuven. Na een tussenstop in de bedrijfswereld, is Isabel vandaag directeur van het Kasteel van Gaasbeek.

Thomas Ameye

Thomas Ameye

Thomas Ameye is directeur van KOERS, het Museum van de Wielersport (Roeselare). Hij  studeerde LO en sportmanagement aan de universiteiten van Leuven en Lyon. Aansluitend deed hij aan de Afdeling Historische kinesiologie en sportgeschiedenis van de KU Leuven onderzoek naar de opkomst en evolutie van het Olympisme in België. Hij was ook (eind)redacteur van Sportimonium, het tijdschrift van het gelijknamige sport- en olympisch museum. In 2010 startte hij als publiekswerker in het toenmalige Wielermuseum om er vanaf 2013 kopman te worden van een klein, gedreven team.