Een klacht over Toerisme Vlaanderen?

Toerisme Vlaanderen doet alles wat het kan om je zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter gebeuren dat je toch niet tevreden bent over onze dienstverlening en een klacht wil indienen.

Contacteer de dossierbehandelaar

Leg je probleem of situatie uit aan de betrokken dienst, contactpersoon of dossierbehandelaar bij Toerisme Vlaanderen. Je vindt de contactgegevens meestal op de brief of de e-mail die je ontving.

Geen contactgegevens gevonden? Check onze contactpagina. We doen er alles aan om via overleg tot een goede oplossing te komen.

Bezorg je klacht aan de klachtenvoorziening

Vind je dat je onvoldoende bent geholpen? Richt je dan tot onze klachtenvoorziening. Die start een onafhankelijk onderzoek en bekijkt hoe jouw klacht wordt behandeld.

 • Bezorg je klacht per brief, mail of telefoon. Beschrijf je klacht zo nauwkeurig mogelijk en vermeld zeker je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Anonieme klachten kunnen niet worden behandeld. Voeg een kopie toe van alle (bewijs)stukken (zoals brieven, foto's, e-mailverkeer ...) die je klacht kunnen ondersteunen.

  Contactgegevens:
  Toerisme Vlaanderen t.a.v. Klachtenvoorziening
  Grasmarkt 61
  1000 Brussel
  Tel. 02 504 25 04
  E-mail: klachten@toerismevlaanderen.be
   

 • De klachtenvoorziening stuurt de klacht door naar een klachtenbehandelaar.
   
 • De klachtenbehandelaar gaat op basis van een aantal elementen na of de klacht ontvankelijk is. Als je klacht wordt behandeld, dan ontvang je binnen de 10 werkdagen een ontvangstmelding. Blijkt je klacht onontvankelijk te zijn, dan zal de klachtenbehandelaar dat schriftelijk motiveren.
   
 • Na ontvangst heeft de klachtenbehandelaar 45 kalenderdagen om jouw klacht te onderzoeken en te beantwoorden. Die termijn kan in uitzonderlijke omstandigheden eenmalig verlengd worden tot maximaal 90 kalenderdagen.

Richt je tot de Vlaamse Ombudsdienst

Heb je de dossierbehandelaar en de klachtenvoorziening gecontacteerd, maar vind je dat je nog altijd onvoldoende bent geholpen? Neem dan contact op met de Vlaamse Ombudsdienst.