Duurzaamheid

Duurzaamheid in al haar dimensies maakt integraal deel uit van onze toekomstvisie 'Reizen naar Morgen'. Lees op deze pagina onze doelstellingen, acties en ambities.
Duurzaamheid Website header image of romantic field side

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen schreef vanuit de visie ‘Reizen naar Morgen’ een duurzaamheidsplan uit dat rekening houdt met de impact van toerisme op elk aspect van onze bestemming. 

Dit plan geldt als basis voor een verdere structurele uitwerking rond duurzaamheid, zowel voor Vlaanderen als bestemming, als voor onze interne organisatie. We willen immers niet alleen de sector en bestemming ondersteunen bij toekomstige uitdagingen, ook binnen onze interne werking kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van onze impact op de omgeving.

Inzichten in draagkracht en duurzaamheid evolueren snel. Ons duurzaamheidsplan is daarom vooral het startpunt van een dynamisch traject dat zich verder zal ontwikkelen. We zetten woorden om in daden door concrete doelstellingen te formuleren en daaraan meteen de juiste acties te koppelen. Daarbij bouwen we niet alleen voort op bestaande processen, maar zetten we ook tal van nieuwe stappen.

Onze focus

We focussen ons op verschillende aspecten waarvoor telkens een ambitie uitgeschreven is, met daaraan concrete doelstellingen tegen 2030 en acties gekoppeld.

Voor bestemming Vlaanderen selecteerden we 6 aspecten om op in te zetten:

 1. Inclusiviteit en toegankelijkheid
 2. Transport
 3. Communicatie en toegang tot informatie
 4. Duurzaamheid van toeristisch aanbod en evenementen
 5. Leefbaarheid 
 6. Uitstoot van broeikasgassen
Iconen duurzaamheidplan Focus bestemming

Voor onze interne werking zetten we in op 5 aspecten:

 1. Afvalbeheer en gebruik van grondstoffen
 2. Water
 3. Energieverbruik
 4. Groene producten en diensten
 5. Ecologisch duurzaam personeelsbeheer
Iconen duurzaamheidplan Focus interne werking

Ons plan

We bundelen ons plan van aanpak voor duurzaamheid in een overzichtelijk, helder document.

 

Download het duurzaamheidsplan (Nederlandstalige versie)

duurzaamheidsplan cover
Duurzaamheidsplan Toerisme Vlaanderen

Download the sustainability plan (English version)

Sustainability plan VisitFlanders cover picture
Sustainability plan VisitFlanders