Competentiewaaier voor gidsen. Tevreden klanten door wat gidsen kennen, kunnen, doen én zijn

Jouw contactpersoon

Welke kennis, vaardigheden en attitudes hebben gidsen nodig om kwaliteitsvolle rondleidingen te geven? De competentiekaarten in het boekje zijn een handig hulpmiddel om als organisatie met een gidsenwerking de noodzakelijke competenties te verhelderen en te omschrijven, met het oog op een kwalitatief hoogstaande gidsenwerking.

Wat maakt iemand tot een goede gids? Een hele set van attitudes, vaardigheden en kennis speelt daarbij een rol. Dit noemt men competenties. Een gids heeft veel inhoudelijke kennis nodig. Maar hoe zet je zijn expertise in? Daarvoor zijn vaardigheden belangrijk. En ook de attitude of houding, de manier waarop de gids in de wereld staat, heeft haar impact op het gidsen.

Competenties omschrijven doe je als organisatie het beste zelf, op maat van jouw organisatie en projecten. Over welke set van competenties moeten de gidsen in jouw organisatie in het bijzonder beschikken? Welke specifieke competenties zijn richtinggevend en voor de gidsen in jouw organisatie onderscheidend?

Deze competentiewaaier kan je daarbij helpen. In deze waaier zitten 42 kaarten met competenties die relevant zijn voor het gidsen; iets wat de gids moet kennen, kunnen of zijn. Een algemene formulering wordt telkens geconcretiseerd door 3 gedragsvoorbeelden uit de gidspraktijk.

Download deze publicatie