Te gast in het landschap. Een inspiratiegids voor duurzame natuurbeleving

Afbeelding van een persoon aan het kajakken.

Jouw contactpersoon

De vraag naar natuurbeleving neemt toe. Daarom stuurt Toerisme Vlaanderen aan op meer innovatieve en betekenisvolle bezoekersbelevingen in de Vlaamse natuur. Maar niet ten koste van de natuur of het landschap.

In deze gids onderzoeken we hoe de vraag naar extra natuurbeleving mogelijk is zonder dat het ten koste gaat van de natuur of het landschap. Een gids voor organisaties met activiteiten in de natuur, terreinbeheerders, toerisme-organisaties … Maar zeker ook voor logiesuitbaters in het buitengebied.

De Vlaamse natuur bezoeken

Met het thema ‘Vlaanderen Natuurlijk’ wil Toerisme Vlaanderen daarom sterker inzetten op innovatieve en betekenisvolle bezoekersbelevingen in de Vlaamse natuur. Het gaat bijvoorbeeld om logeren in de natuur, thematische wandelroutes, beleving van erfgoedlandschappen, kunst in de open ruimte, fietstochten, initiatieven rond streekproducten, waterbeleving…  

Wel is het belangrijk erover te waken dat toeristische beleving niet ten koste gaat van natuur en landschap. Toerisme en recreatie mogen het beschermen van de natuur- en landschapskwaliteit niet in het gedrang brengen. In het ideale geval bieden ze zelfs kansen om natuur en landschap te versterken. 

In deze inspiratiegids illustreren we...

  • aan de hand van 10 voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland hoe een duurzame bezoekersbeleving in het landschap concreet vorm kan krijgen,
  • welke aandachtspunten er zijn,
  • welke strategieën we kunnen toepassen om natuur en landschap op de eerste plaats te zetten, maar tegelijk de bezoeker een hoogwaardige beleving te bieden.

We kijken ook naar de toekomst:

  • Wat zijn de belangrijkste kansen en uitdagingen voor duurzame natuurbeleving in Vlaanderen?
  • Welke stappen kunnen landschapszorgers en toeristische overheden zetten?
  • Hoe kunnen we toerisme en natuurbeleving hand in hand laten gaan met bescherming en herstel van natuur en landschap? 

Download de publicatie

Te gast in het landschap. Een inspiratiegids voor duurzame natuurbeleving
Te gast in het landschap. Een inspiratiegids voor duurzame natuurbeleving