Relance-oproepen: veelgestelde vragen

Toekomstige subsidies

Jouw contactpersoon

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen terug rond de relance-oproepen in 2022. 
Laatst geüpdatet: 28 maart 2022

Algemeen

Ben ik verplicht om mijn relanceproject te pitchen op de voorgestelde data?

Het pitchmoment is niet verplicht, maar het wordt sterk aangeraden om dit moment te gebruiken om het project voor te stellen aan het beoordelingsteam. 

Mijn projectidee strekt zich uit over meerdere relance-oproepen, binnen welke relance-oproep moet ik mijn project indienen?

Elke relance-oproep heeft een afgebakend kader van investeringen die in aanmerking komen. Dit kader bepaalt mee de ontvankelijkheid van steunaanvragen. Het is dus belangrijk om een project binnen de juiste relance-oproep in te dienen.  

Indien een project(onderdeel) binnen meerdere oproepen past, dan raden we je aan om contact op te nemen met onze experten via relance@toerismevlaanderen.be, die zullen je kunnen adviseren binnen welke relance-oproep jouw project ingediend moet worden. 

Is er een minimale projectkost om in aanmerking te komen voor subsidie?

Neen, er is geen minimale projectkost.  

Kan de steun binnen deze relance-oproep gecombineerd worden met andere subsidies?

Ja, dat kan. Binnen deze relance-oproepen kan er maximaal 60% subsidie worden toegekend, de overige 40% kan vrij ingevuld worden. Dit kan bv. eigen inbreng zijn, sponsoring, overige subsidies enz. Let wel op, een project mag nooit meer dan 100% gesubsidieerd worden. Het financieel plan, de uitgaven en de financiering moet in evenwicht zijn. 

Is er een maximaal percentage voor personeelskosten in een project?

Per steunaanvraag kan er maximaal 1 VTE aan personeelskosten geraamd worden. Daarnaast moet deze personeelskost in verhouding zijn met de omvang van het project. Het personeelslid kan enkel ingezet worden voor de coördinatie en de uitwerking van het project, niet voor de exploitatie. Kosten die geraamd worden onder de rubriek ‘Personeelskosten’ mogen enkel betrekking hebben op een personeelslid dat in loondienst is bij de organisatie of onderneming die de steun aanvraagt. 

Kan een consultant als personeelskost geraamd worden?

Neen, enkel een personeelslid dat in loondienst is bij de organisatie of onderneming die steun aanvraagt kan als personeelskost geraamd worden. De kost voor een consultant kan geraamd worden onder de rubriek ‘studies en ontwerpen’. 

Ik wil als onderneming/organisatie 2 projecten indienen, dien ik hiervoor één aanvraag in of 2 aparte aanvragen?

Per project moet een aparte steunaanvraag ingediend worden. 

Komt een eenmanszaak in aanmerking om een aanvraag in te dienen?

Neen, een eenmanszaak wordt opgericht door een natuurlijk persoon. Bij deze ondernemingsvorm wordt er dus geen aparte rechtspersoon gecreëerd en handel je als natuurlijk persoon. En een natuurlijk persoon kan geen aanvraag indienen. Om een subsidieaanvraag te kunnen indienen, moet de indienende instantie een rechtspersoonlijkheid hebben.  

Mijn vraag staat er niet tussen

Contacteer ons via relance@toerismevlaanderen.be en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Recreatief en sportief fietsen

Hoe moet de geografische afbakening van de oproep geïnterpreteerd worden?

Het project moet op een van 9 icoonroutes of 22 ‘Cycling in Flanders’ routes liggen. In de handleiding kan je doorklikken op elke route, waarna je op een kaart kan zien door welke gemeenten en straten de route loopt. 

Binnen het luik belevingselementen is er ruimte voor trajectherzieningen. Elke trajectherziening voor de icoonroutes of de ‘Cycling in Flanders’ routes zal afgetoetst worden met de betrokken en verantwoordelijke instanties, die op basis van de kwaliteit en de beleving kunnen beslissen over de haalbaarheid van de herziening van de route. 

Bierbelevingen

Ik wil graag een belevingscentrum inrichten maar dit is niet in de nabije omgeving van de brouwerij. Kan ik hiervoor een steunaanvraag indienen?

Een beleving moet steeds gelinkt zijn aan een bestaande brouwerij, de plaats waar het bier gebrouwen wordt. Het integreren van de brouwerij zelf en het brouwproces is van grote meerwaarde voor een beleving. Bij twijfel neem je best even contact op om jouw projectidee te bespreken.