COVID Infrastructure Risk Model

COVID Event Risk Model

Het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) en het Covid Event Risk Model (CERM) moeten niet meer gebruikt worden binnen de toelatingsprocedure voor evenementen. Surf voor meer info over corona en de eventuele gevolgen voor evenementen naar info-coronavirus.be.

Het COVID Infrastructure Risk Model is een checklist die uitbaters van een permanente sport-, culturele of evenementeninfrastructuur toelaat om via een vragenlijst, aan de hand van een aantal veiligheidsparameters, hun permanente infrastructuren te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s. Het COVID Infrastructure Risk Model beroept zich (deels) op dezelfde set parameters als het COVID Event Risk Model (CERM), maar focust zich op hoe de infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig organiseren van evenementen.

Op basis van het resultaat van de COVID Infrastructure Risk Model-scan en de bijkomende informatie die door de uitbater en de lokale overheid wordt aangeleverd, formuleert de bevoegde minister een advies aan de lokale overheid. De burgemeester neemt het advies van de minister mee in de eindbeslissing over de uitzonderingsaanvraag.

Het COVID Infrastructure Risk Model werd ontwikkeld binnen een samenwerking van Toerisme Vlaanderen, EventFlanders en de sector en maakt deel uit van de algemene risicoanalyse die voor elke permanente infrastructuur moet worden uitgevoerd.