COVID Event Risk Model

COVID Event Risk Model

Het Covid Event Risk Model (CERM) en het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) moeten niet meer gebruikt worden binnen de toelatingsprocedure voor evenementen. Surf voor meer info over corona en de eventuele gevolgen voor evenementen naar info-coronavirus.be

Het Covid Event Risk Model helpt evenementorganisatoren en lokale besturen om het veiligheidsrisico van een evenement in kaart te brengen en te evalueren onder welke voorwaarden het evenement veilig kan doorgaan om besmetting te voorkomen. Het online en dynamisch model bevat onder meer een vragenlijst en gedragscode.

Het Covid Event Risk Model werd ontwikkeld voor zowel organisatoren van evenementen als uitbaters van eventlocaties, zoals bijvoorbeeld congres- en vergaderzalen.