Flanders Is A Festival 2021

EventFlanders creëerde in 2021 een projectoproep 'Flanders Is A Festival' om in de context van de aanhoudende COVID19-pandemie de veerkracht en het innovatief vermogen van de festivalsector te ondersteunen. De projectoproep had als doel de voortrekkersrol van de sector op vlak van vernieuwing in internationaal perspectief te behouden.

Jouw contactpersoon

De Vlaamse Regering gaf een subsidietoekenning van 10 miljoen euro aan projecten van zomerfestivalorganisatoren die inzetten op innovatie om de corona-uitdagingen het hoofd te bieden. Ook stoeten en processies konden daarvan genieten.
 
Om impact te garanderen en zowel de grote, middelgrote als kleine festivals te kunnen beoordelen en betoelagen op een faire en efficiënte manier, werd er gewerkt met 5 steunschijven. De kleinste steunschijf werd gereserveerd voor stoeten en processies. Met de beschikbare middelen werd beoogd een 70-tal festivals, stoeten en processies te betoelagen. Per steunschijf werd een plafond ingesteld dat een festival als betoelaging kan ontvangen.  

Deze projectoproep is afgesloten.