Jouw contactpersoon

Werken met klantenbevragingen is een belangrijk en zinvol instrument van kwaliteitszorg in je organisatie. Klantenbevragingen vormen een extra instrument om de relatie met de klanten te verbeteren en hun betrokkenheid te versterken. De resultaten van de bevraging worden gebruikt om je organisatie scherp te houden en de dienstverlening verder te ontwikkelen.

Wanneer de gids aan het einde van de rondleiding afscheid neemt van de groep, dan is dat dikwijls ook het einde van de bezoekerscyclus voor de klant. Een belangrijk contactpunt in de bezoekerscyclus tussen klant en organisatie met gidsenwerking wordt dan overgeslagen: de mogelijkheid om feedback te geven.

Feedback verzamelen van je klanten is geen taak die je er zomaar even bij neemt. Je medewerkers moeten overtuigd zijn van het belang van het werken aan kwaliteit in de organisatie en de rol die zij hierin kunnen vervullen. Naast een specifieke ingesteldheid naar de klant toe zijn er ook een aantal praktische aspecten die maken dat het verzamelen van klantenfeedback een succesvol instrument wordt in jouw organisatie.

Voorwaarden voor een succesvol gebruik van klantenfeedback

Meer respons op je klantenbevraging

Feedback van je klant is een belangrijk aspect in de kwaliteitswerking van je organisatie. Laat als organisatie met een gidsenwerking dan ook aan je klanten merken dat je hun reacties écht belangrijk vindt, zowel de positieve als de negatieve. Dan kan door hen uit te nodigen een klantenbevraging in te vullen.

We bundelden enkele tips voor het behalen van meer respons op je klantenbevragingen.

Tips voor meer respons op een klantenbevraging

De klantenreacties opvolgen

Eens je jouw klanten overtuigd hebt om je klantenbevraging in te vullen, is het van cruciaal belang om die informatie ook juist te verwerken. Aan de hand van de verwerkte resultaten kan je immers conclusies trekken om de kwaliteit van je aanbod, dienstverlening en werking te verbeteren.

Tips voor het opvolgen van reacties klantenbevraging
Voorbeeld klantenbevraging

Voorbeeld klantenbevraging

Werken met klantenbevraging is een belangrijk en zinvol instrument van kwaliteitszorg in je organisatie. Klantenbevragingen vormen een extra instrument om de relatie met de klanten te verbeteren en hun betrokkenheid te versterken. De resultaten van de bevraging worden gebruikt om je organisatie scherp te houden en de dienstverlening verder te ontwikkelen. We bieden je hieronder een voorbeeld van klantenbevraging aan.