Organisaties met gidsenwerking zijn continu in beweging: er komt meer concurrentie op de gidsenmarkt, verwachtingen van het publiek zijn anders, je gidsenbestand veroudert, de doelstellingen van de organisatie wijzigen, … Als organisaties met een gidsenwerking kan je niet anders dan met die veranderingen om te gaan.

Als verantwoordelijke van een gidsenwerking zie je de noodzaak om mee te veranderen en zie je wellicht ook wat er zou moeten gebeuren om antwoorden te vinden hierop.

Toerisme Vlaanderen zette een model op papier waarmee je ervoor kan zorgen dat jij en je gidsen op 1 lijn komen te staan rond de noodzaak van veranderingen. Je kantelt de situatie van eentje waarbij de gidsen jouw beslissing als een 'moeten' ervaren, naar een situatie waarbij ze mee 'willen' bouwen aan de verandering.

In de kadertekst rond de theorie vind je meer informatie over hoe deze aanpak in zijn werk gaat. Je leest er ook enkele praktijkvoorbeelden die mee de theorie verduidelijken en illustreren. En aan de hand van enkele oefeningen kan je meteen onderzoeken waar jij en je organisatie je bevinden t.o.v. dit model.

Kadertekst Omgaan met verandering
Oefeningen omgaan met verandering
Praktijkvoorbeelden omgaan met verandering