Organisatie en medewerkers

Organisatie en medewerkers

Jouw contactpersoon

Selecteren

Een kader voor een kwaliteitsvol gidsenbeleid

De kwaliteit van je rondleidingen wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van je gidsen. Actief werken aan de kwaliteiten van je gidsen kan door een kwaliteitsvolle gidsenwerking uit te bouwen. Dat houdt in dat je nadenkt over een aantal topics rond de ondersteuning van gidsen en hier acties in onderneemt.

Wat versta je onder 'kwaliteitsvol gidsen'? Over welke kennis en vaardigheden moeten je gidsen beschikken? Op welke manier ga je dit als organisatie toetsen en hoe vaak? Op welke manier wil je samenwerken met je gidsen? Hoe kan en wil je de ontwikkeling van je gidsen ondersteunen? 

Lees hier de kadertekst:

Kadertekst werken aan een kwaliteitsvol gidsenbeleid.PDF

De competentiewaaier

Reflectie over het eigen handelen is het begin van alle wijsheid. Weten waar de eigen sterktes en zwaktes liggen maakt van jouw gidsen zonder twijfel betere gidsen; en het laat je bovendien toe een betere ‘match’ te maken met de klantengroep.  

De competentiewaaier biedt organisaties een instrument om hun missie, visie, profiel en aanpak te vertalen in een competentieprofiel voor gidsen die hierbij aansluiten. De waaier geeft gidsen meer inzicht in het eigen handelen en denken, het geeft hen meer zelfvertrouwen. 

Naar de compententiewaaier met competentiekaarten Voorbeelden van gidscompetenties

Tips voor het schrijven van een vacature

Als je als organisatie met gidsenwerking op zoek bent naar nieuwe gidsen of je wil medewerkers selecteren voor een nieuwe rondleiding of project, dan kan je hiervoor een vacature uitschrijven.

Lees de tips voor het schrijven van een vacature die we voor je verzamelen.

Tips voor het schrijven van een vacature

Tips voor een selectiegesprek en selectieproef

Tips voor een selectieproef

Als je als organisatie met gidsenwerking op zoek bent naar nieuwe gidsen of je wil medewerkers selecteren voor specifieke opdrachten met bepaalde vereisten, dan kun je overwegen om selectieproeven te organiseren.

Lees hier verschillende tips voor de organisatie van een selectieproef
 

Tips voor een sollicitatiegesprek 

Je hebt de competenties omschreven die van essentieel belang zijn voor je organisatie, of voor bijvoorbeeld een nieuwe rondleiding. In een selectiegesprek of sollicitatie-interview probeer je na te gaan of de kandidaat de gevraagde competenties werkelijk beheerst.

Bekijk hier de tips die we verzamelden voor het voeren van een selectiegesprek
 

Tips en voorbeelden voor het gebruik van observatie-instrumenten

Een observatie-instrument kan voor diverse doeleinden en door diverse medewerkers van de organisatie worden gebruikt.
We geven hier enkele tips voor het gebruik van een observatie-instrument.

Tips voor het gebruik van het observatie-instrument

Voorbeelden van een observatie-instrument

Om de kwaliteit van je rondleidingen te kunnen evalueren is het onontbeerlijk om je gidsen aan het werk te zien. Het observeren van rondleidingen is een van de meest effectieve vormen van evaluatie. Het observatie-instrument is een tool waarmee je gericht kan observeren, evalueren en waarnemen of je gidsen al dan niet over bepaalde competenties beschikken.

We stelden 2 voorbeelden van observatie-instrumenten op:

Voorbeeld observatie-instrument met beoordelingsschaal  Voorbeeld observatie-instrument

Begeleiden

Manieren van samenwerken

Organisaties met een gidsenwerking werken op allerlei manieren en in allerlei vormen samen met gidsen. Veel organisaties zijn echter nog op zoek naar een goede manier om met hun gidsen samen te werken. Met een goed samenwerkingsmodel kom je ver.

Ontdek meer over samenwerkingsmodellen voor gidsenwerking
 

Omgaan met verandering

Organisaties met gidsenwerking zijn continu in beweging: er komt meer concurrentie op de gidsenmarkt, verwachtingen van het publiek zijn anders, je gidsenbestand veroudert, de doelstellingen van de organisatie wijzigen. Maar hoe ga je daarmee om?

Leer omgaan met verandering
 

Deontologische code

De deontologische code voor gidsen en reisleiders legt een aantal belangrijke gedrags- en ethische principes vast die cruciaal zijn voor elke gids en reisleider. Deze code is in eerste instantie een leidraad en kwaliteitsinstrument. Het ondersteunt gidsen en reisleiders bij hun streven naar professioneel en kwaliteitsvol werken.

Voorbeeld deontologische code voor gidsen en reisleiders

Methode voor het inwerken van gidsen

Je kan gidsen op diverse manieren ondersteunen bij het inwerken in de organisatie in je organisatie, voor een nieuwe rondleiding of in een nieuw project. We zetten hier enkele methodes voor het inwerken van een gids op een rij.

Methodes voor het inwerken van gidsen

Tips voor een praktische informatiebundel voor de gids

Om de samenwerking met je gidsen vlot te laten verlopen, kan je een praktische informatiebundel opstellen. Vreng al de relevante informatie over (de werking van) de organisatie samen in een map of draaiboek. Beschrijf zowel wat de gids van de organisatie mag verwachten als wat de organisatie van de gids verwacht. Omschrijf de do’s-and-don'ts, de kleine en de grote afspraken.

We sommen enkele mogelijke topics die je kan opnemen in een praktische informatiebundel voor de gids voor je op.

Tips voor een praktische informatiebundel voor de gids

Opvolgen

Reflectie-instrument

Werken aan de kwaliteit van de rondleidingen en de competenties van de gidsen, kan door gidsen gebruik te laten maken van een reflectie-instrument. Een reflectie-instrument stimuleert de gids om actief en bewust na te denken over zijn ervaringen, handelen, gedrag, houding en keuzes. Deze reflecties vormen een absolute meerwaarde voor het feedbackgesprek. Je kan voor het reflectie-instrument beroep doen op het competentieprofiel of een paar specifieke competenties kiezen waarop je de aandacht van de gidsen wil vestigen.

Voorbeeld reflectie-instrument

Tips voor een feedbackgesprek

Het observeren van rondleidingen is een van de belangrijkste manieren om te werken aan de kwaliteit van de rondleidingen en de competenties van de gidsen. Het is een evaluatiemoment na de inwerkperiode van een nieuwe gids, bij het ontwikkelen van een nieuwe rondleiding of in het kader van permanente evaluatie. Maar het volgen van de rondleiding wordt voor de gids pas echt een leersituatie als er na het observeren een feedbackgesprek plaatsvindt.

Tips voor een feedbackgesprek

Tips en voorbeelden voor het gebruik van observatie-instrumenten