AnySurfer helpt je website toegankelijk te maken

mockup van 2 mensen die kijken naar een computerscherm waar anysurfer open staat
In de toeristische sector is het bijna een zekerheid: vóór mensen bij jou langskomen, checken ze eerst even je website. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, doe je er dus goed aan je webpagina’s toegankelijk te maken. Maar hoe pak je dat aan? En waar kan je terecht voor informatie en ondersteuning? Bart Simons van AnySurfer weet er alles van.

Bart Simons: “AnySurfer is een project van Blindenzorg Licht en Liefde. We willen dat digitale communicatie zo toegankelijk mogelijk is - voor blinden en slechtzienden natuurlijk, maar ook voor dove en slechthorende mensen en mensen met een motorische beperking.”

“Digitale communicatie, dat betekent websites, maar ook apps, mails, nieuwsbrieven, Facebookposts, tweets, PDF’s… Toegankelijkheid in het digitale domein volgt grosso modo dezelfde principes als in de fysieke wereld. Je gaat om te beginnen voor inclusie. Dus geen speciale site voor blinde mensen en nog een andere voor slechthorende mensen, maar dezelfde ervaring voor iedereen. Net zoals je een rolstoelgebruiker liefst niet naar een aparte ingang stuurt.”
 

Geen politie

“Nog een belangrijk principe: toegankelijkheid moet je helemaal van in het begin in je project opnemen. Als je pas een screening laat uitvoeren als je klaar bent, moeten wij helaas de politieman spelen en zeggen: dit ben je vergeten, en dat moet anders… Dat is voor niemand leuk: niet voor ons, niet voor jou, en zeker niet voor de budgetten. Wij willen veel liever consultants zijn en mensen begeleiden. Als je al in de ontwikkelingsfase met toegankelijkheid bezig bent, heb je de tijd en de ruimte om je grafisch ontwerp, je teksten en je media helemaal goed te krijgen.”

“Als we advies geven of screenings (audits) doen over digitale toegankelijkheid, volgen we de internationale web content accessibility guidelines. Die bevatten 50 succescriteria om je informatie zo toegankelijk mogelijk te maken. Ze gaan uit van algemene principes, niet van doelgroepen. Er is bijvoorbeeld geen hoofdstuk dat toegespitst is op blinde of slechtziende mensen. Maar er staat wel in dat je voor een tekstalternatief moet zorgen bij foto’s, tekeningen en andere grafische informatie. Of dat het contrast scherp genoeg moet zijn. Of dat je je filmpjes moet ondertitelen. Sommige mensen met een motorische beperking kunnen de computermuis niet gebruiken. Wel, het is een kleine moeite voor de programmeur om ervoor te zorgen dat je toetsenbord de functie van de muis kan overnemen.”
 

Iedereen blij

“En net zoals bij toegankelijkheidsingrepen in de echte wereld heeft iedereen daar voordeel bij. Mensen gebruiken apps bijvoorbeeld vaak als je het scherm niet zo goed kan zien: het is donker, of de zon schijnt net vol op het scherm. Geen probleem als je bij het grafisch ontwerp gezorgd hebt voor een goed contrast.”

“Als je heldere teksten schrijft en extra informatie toevoegt bij grafisch materiaal, is de kans bovendien groter dat zoekmachines je website goed indexeren. Beelden of het geluid van een video begrijpen ze niet, maar de tekst die je eraan toevoegt wel. Digitale toegankelijkheidsingrepen maken je site dus zichtbaarder, en zullen je ranking verbeteren.”
 

Opgeleid staat netjes

“Met AnySurfer leggen we ons toe op 3 dingen. Om te beginnen: sensibilisering - wat we met dit interview aan het doen zijn. Nog te veel mensen denken dat het internet niets is voor mensen met een beperking. Ik zou zeggen: wel integendeel. Een website kan voor slechtzienden bijvoorbeeld veel toegankelijker zijn dan een gedrukte folder. We willen mensen tonen dat het loont om in digitale toegankelijkheid te investeren.”

“We geven ook opleidingen. Vooral aan ontwikkelaars, want websites maken wordt meestal uitbesteed. Als zij één keer een opleiding gevolgd hebben, kunnen ze in al hun volgende projecten voor een goede toegankelijkheid zorgen. Opleidingen voor webredacteurs zijn ook zeer nuttig. We zien bijvoorbeeld niet graag de "klik hier"-links, want die zeggen niets inhoudelijks. Je kan veel beter bijvoorbeeld ‘prijzen’ als link gebruiken, of ‘kamers’ of zo. Het kost geen moeite om dat meteen goed te doen, maar als je een hele site moet herwerken, ga je daar veel tijd in stoppen.”

“Verder auditen we op verzoek ook websites, maar dat is arbeidsintensief, en het resultaat is één toegankelijke website. Werk je met ontwikkelaars, dan investeer je ook in alle toekomstige klanten.”
 

Erkende bouwers

“Als je met ons contact opneemt om een toegankelijke site te maken, dan kunnen we je doorverwijzen naar ontwikkelaars die onze opleiding gevolgd hebben en die weten hoe het moet – erkende bouwers, noemen we ze. Als je van nul vertrekt, is dat het makkelijkst.”

“Als je al een website hebt, dan kunnen wij die testen en advies geven voor verbetering. We kijken dan ook naar prioriteiten: als je reservatiesysteem ontoegankelijk is, jaag je mogelijke gasten naar je concurrent."
 

Brede deuren

“Misschien nog een tip voor de toeristische sector: geef op je site ook info over je fysieke toegankelijkheidsinspanningen. Je mag daar gerust mee uitpakken als je moeite hebt gedaan. Maar wel zo objectief en concreet mogelijk. Niet: we zijn toegankelijk, wel: we hebben een lift, brede deuren, en een bushalte voor de deur. Wees juist en volledig, dat zullen je gasten heel erg appreciëren."