Je kan als attractie of museum nog meer op maat van je klant werken door gedetailleerde informatie over die klant te verwerven. Met informatie over de kenmerken en verwachtingen van je klant kan je de dienstverlening en beleving mee op basis daarvan gaan ontwerpen. Het concrete aanbod spreekt daardoor al je doelgroepen aan, ook al lijkt dat aanbod uniform, of het is zodanig divers dat iedereen ervaart dat hij voor jouw organisatie echt meetelt.

In de checklijst van de kenmerken van de klant krijg je een overzicht van allerlei mogelijke kenmerken van de klant die zijn ervaring kunnen beïnvloeden.

Een schematische lijst met de kenmerken van de klant geeft inzicht op welke vlakken klanten kunnen verschillen.

Je vindt al deze kenmerken ook nog eens samengebracht in een overzichtelijke mindmap.

Tekst: Checklijst kenmerken klantgroep
Schema: Checklijst Kenmerken klantgroep
Tekst: Checklijst kenmerken klantgroep