Mensgericht ontwerpen: 5 inspirerende getuigenissen

Bij mensgericht ontwerpen hou je rekening met het perspectief van je bezoeker of gebruiker in alle stappen van het proces. Binnen toerisme gaat dat vaak over het proces van bezoekerservaringen ontwikkelen. Hoe bouw je een ervaring uit, vertrekkend vanuit je bezoeker: hoe die denkt, hoe die zich gedraagt en wat die verwacht.
Smileys

Jouw contactpersoon

Bij mensgericht ontwerpen houd je rekening met het perspectief van je bezoeker of gebruiker in alle stappen van het proces. Binnen toerisme gaat dat vaak over het proces van bezoekerservaringen ontwikkelen. Hoe bouw je een ervaring uit, vertrekkend vanuit je bezoeker, hoe hij denkt, zich gedraagt en wat hij verwacht?

Een hoogstaande beleving en kwaliteitsvolle bezoekerservaring zijn belangrijke succesfactoren voor elke speler in het toeristische werkveld. Dat geldt niet het minst voor attracties, musea en erfgoedplekken, want die behoren bij de meeste bestemmingen tot het kernaanbod en bepalen er mee de aantrekkingskracht van. Voor Toerisme Vlaanderen is het dan ook logisch om hier actief op in te zetten.

Samen met het designbureau Gelo (voorheen Gelotology) maakte Toerisme Vlaanderen de vorige jaren zo'n 120 medewerkers van ruim 90 verschillende attracties en musea wegwijs in het mensgericht ontwerpen. Het begeleidingstraject kreeg de toepasselijke naam ‘Door de bril van de bezoeker’.

De opzet van het traject? Medewerkers instrumenten aanreiken waarmee ze zelf aan de slag kunnen om steeds betere omstandigheden te creëren die zorgen voor een uitstekende bezoekerservaring.

 

Hoe ging dat dan in de praktijk, dat mensgericht ontwerpen? Welke uitdagingen en oplossingen kwamen zoal aan bod? En welke voordelen leverde het op voor de deelnemers en hun organisatie?

Lees hieronder de 5 boeiende getuigenissen en laat je inspireren om ook zelf met mensgericht ontwerpen aan de slag te gaan.

Hoe bedenk je een origineel familieparcours dat er echt toe doet?

"Door de bril van de bezoeker kijken: dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik keek altijd door de bril van de verzamelaar."

De Hooge Crater is een van de zeldzame privémusea in Vlaanderen. De combinatie Brexit/Corona-lockdown kwam voor uitbater Niek dan ook erg ongelegen. Maar tegelijk bleek dit een uitstekende gelegenheid om eens kritisch na te denken over toekomstige doelgroepen en aanpak. Lees hoe zijn kinderen van (toen) 9 en 7 daarbij een hoofdrol opeisten, samen met de instrumenten die Niek kreeg aangereikt in het opleidingstraject voor attracties en musea.

Getuigenis Hooge Crater Museum over mensgericht ontwerpen
Groepsfoto van team Hooge Crater voor het gebouw met blauwe tshirt aan

Hoe snijd je een bestaand instrument op maat van jouw bezoekersnoden en situatie?

"We namen [bij onze bezoeken aan musea die de ErfgoedApp al gebruikten] telkens een groepje van onze gidsen en vrijwilligers mee, als testpubliek."

Bezoekerscentrum Dru!f in Overijse zocht naar een manier om verdiepende informatie aan te bieden bij specifieke voorwerpen, zonder de presentaties ter plaatse te zwaar te maken. Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, biedt daarvoor een knappe tool aan: de ErfgoedApp. Dank zij ‘Door de bril van de bezoeker’ wist coördinator Lynn die app handig op maat te snijden van de beoogde doelgroep, en er tegelijk een stevig intern draagvlak voor te ontwikkelen.

Getuigenis Dru!f over mensgericht ontwerpen
een ouder koppel kijkt naar een tv scherm in Druif met extra info rond de expo

Hoe maak je een blauwdruk van je organisatie?

"Het grote voordeel van zo’n blauwdruk is dat hij een totaalbeeld geeft. Nu zien we meteen of een nieuw idee in het grotere plaatje past."

De Stroopfabriek - een belevingscentrum in Borgloon – kende in haar jonge bestaan een snelle ontwikkeling. De combinatie van functies - toeristisch onthaal, shop, bezoekerscentrum -  vroeg om een meer gestroomlijnde werking en scherpere keuzes. Om een goed kader te creëren voor de toekomst, met oog voor de verschillende gebruikersgroepen én medewerkers, heeft de staf fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van een service blauwdruk. Daardoor kunnen ze nu makkelijk toetsen of een nieuwe ingreep wezenlijke winst oplevert voor de bezoekerservaring.

Getuigenis De Stroopfabriek over mensgericht ontwerpen
2 vrouwen van de stroopfabriek staan aan een bord met een schema

Hoe breng je kwalitatieve gebruikersdata aan het oppervlak?

"Musea of attracties die ook een gebruikersonderzoek willen organiseren, maar zich afvragen of het niet te veel tijd zal kosten: niet twijfelen!"

In Flanders Fields en Yper Museum, 2 Ieperse musea gevestigd onder hetzelfde dak, sloegen de handen in elkaar om een gezamenlijk probleem aan te pakken: de terugval van het aantal bezoeken door socio-culturele verenigingen. Om te achterhalen waar het kalf precies gebonden was, gingen ze in een focusgroep direct met de doelgroep in dialoog. Daarbij kwamen heel veel kwalitatieve data aan het licht die hen in staat stelden om met hun communicatie en onthaal veel beter in te spelen op specifieke noden. ‘Ken je klant’: daar begint het mee.

Getuigenis In Flanders Fields & Yper Museum over mensgericht ontwerpen
mensen kijken naar een tentoontstelling

Hoe speel je slim in op de psychologie van je publiek?

"Door de mystery visit, en door deel te nemen aan de opleiding, beseften we dat het probleem [met onze shop] erger was dan we dachten. En vooral: dat de oplossing helemaal niet zo ingewikkeld was."

Het bezoekerscentrum De Lieteberg in Zutendaal, een van de poorten van Nationaal Park Hoge Kempen, staat voor een grondige vernieuwing en uitbreiding. Toch werd hierop niet gewacht om de hand aan de ploeg te slaan en al op korte termijn op zoek te gaan naar verbeteringen van de bezoekersbeleving. Zo bleek dat de inrichting van de shop in relatie tot de onthaalbalie onvoldoende rekening hield met de psychologie van de bezoeker. Dank zij mensgericht ontwerp was dit probleem snel opgelost en ging ook de omzet van de shop merkbaar omhoog.

In memoriam
Kort na het afnemen van deze getuigenis vernam Toerisme Vlaanderen het plotse en veel te vroege overlijden van directeur Wim Tollenaers. Wim was een gedreven deelnemer van ons opleidingstraject ‘Door de bril van de bezoeker’ en heeft voor Lieteberg echt bakens verzet. We hebben veel respect voor wat Wim op korte tijd heeft verwezenlijkt en zijn er zeker van dat hij een blijvende inspiratiebron zal zijn bij de verdere ontwikkeling van hem zo dierbare Lieteberg.

Getuigenis Bezoekerscentrum Lieteberg over mensgericht ontwerpen
vrouw kijkt naar uitstalraam in lieteberg