Missie en visie in gidsenwerking

Een scherpe missie en visie zijn onmisbare instrumenten voor een kwalitatieve gidsenwerking. Ze bieden een meerwaarde voor de interne en externe werking van je organisatie en onderscheiden je van de andere organisaties. Bovendien geven ze richting, inspireren ze de medewerkers en bieden ze een indicator voor belangrijke beslissingen.

Ze geven inzicht in de essentiële vragen :

  • Waar sta je voor als organisatie ?
  • Waar ga je voor als organisatie?

In de kadertekst 'Missie en visie' vind je toelichting rond het belang van een heldere missie en visie voor je organisatie en hoe je eraan begint. Bovendien bieden we je enkele werkvormen aan om concreet aan de slag te gaan.

  • De werkvorm 'toekomstbeeld maken' helpt je om na te denken over de ideale toekomst en hiervan ook een beeld te visualiseren. Op die manier kom je tot de belangrijkste ambities voor je organisatie.
  • Met de werkvorm 'muurtje maken' kan je samen in gesprek gaan over de kernwaarden van je organisatie met een gidsenwerking. We reiken hierbij ook een aantal voorbeelden van waarden aan die richtinggevend kunnen zijn.
  • Aan de hand van de werkvorm 'stakeholder mapping' kan je de diverse betrokken partijen bij je organisatie (belanghebbenden of stakeholders genoemd) in kaart brengen. Het geeft je een aanzet om na te denken over met wie je wilt samenwerken of met wie je rekening moet houden bij de ontwikkeling van je organisatie.
  • Vanuit het standpunt van de klant nadenken over je aanpak, service en hoe je je daarin kan onderscheiden, kan door gebruik te maken van de werkvorm 'bezoekerscyclus'. Je visualiseert eerst de contacten en ervaringen van de klant met jouw organisatie en vervolgens kan je ideeën en kansen detecteren voor jouw organisatie.