Jouw contactpersoon

Faro Vorming organiseert op maandag 4 en 11 maart 2024 (van 9.30 tot 16.30 uur) en maandag 17 juni 2024 (van 9.30 tot 13.00 uur) de workshopreeks ‘Kwaliteit in gidsenwerking’.

Janien Prummel begeleidt in dit traject organisaties met gidsenwerking door hen grondig kennis te laten maken met de mogelijkheden van de instrumenten uit de toolkit voor gidsenorganisaties en hen te leren om deze instrumenten te gebruiken binnen hun organisatie. Enkele vragen en onderwerpen die aan bod komen tijdens de workshops:

  • Wat betekent werken aan kwaliteit?
  • Wat is de missie, visie, profilering,... van je organisatie?
  • Hoe gebruik je een bezoekerscyclus?
  • Wat kan je leren uit de kenmerken van je klant?
  • Op welke manieren kan je je gidsen selecteren, begeleiden en opvolgen?
  • Hoe zorg je voor een draagvlak voor het werken aan kwaliteit in je organisatie?

De deelnemende organisaties hebben na de eerste 2 dagen een duidelijker zicht op de behoeftes binnen hun organisatie en stellen een stappenplan op om zelf mee aan de slag te gaan. Tijdens de terugkomsessie koppelen zij hun eerste bevindingen terug aan de groep en de coach.